Opetus ja opiskelu

Kieliohjelma ja kielivalinnat

Nurmijärven perusopetuksen kieliohjelma

Nurmijärven kunnan järjestämässä perusopetuksessa, oppilaan kieliohjelmaan kuuluu kaksi pakollista, kaikille yhteistä kieltä (A1 ja B1) sekä mahdollisuus valita kaksi vapaaehtoista kieltä (A2 ja B2).

Kaikille yhteiset kielet A1 ja B1

A1-kielenä suomenkielisessä perusopetuksessa opiskellaan englantia ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa toista kotimaista kieltä (finska). A1-kielen opiskelu alkaa 1. vuosiluokalla. B1-kieli on suomenkielisessä perusopetuksessa toinen kotimainen kieli (ruotsi), jonka opiskelu alkaa 6. vuosiluokalla. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa A2-kieli korvaa B1-kielen (englanti) ja on siten kaikille yhteinen ja pakollinen kieli. A2-kielen opiskelu alkaa ruotsinkielisessä perusopetuksessa 3. vuosiluokalla.

Valinnaiset kielet A2 ja B2

Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilas voi valita opinto-ohjelmaansa kaksi vapaaehtoista kieltä A2 ja B2. A2-kielen valinta tehdään 3. luokan keväällä ja kielen opiskelu alkaa 4. vuosiluokalla. B2-kielen voi valita yhdeksi valinnaisaineeksi, jonka opiskelu alkaa 8. vuosiluokalla. B2-kielen valinta tehdään 7. vuosiluokalla, yleensä kevätlukukauden alussa.

Miksi kieliä kannattaa opiskella?

Hyvästä ja monipuolisesta kielitaidosta on hyötyä jatko-opintoihin hakeutuessa, työelämässä, ihmissuhteissa ja matkoilla. Kansainvälistyvä työelämä ja yhteydet eri maiden välillä edellyttävät hyvää kielitaitoa. Harvinaisten kielten osaamisesta on myös etua työmarkkinoilla.

Vieraan kielen oppimisherkkyys on parhaimmillaan kouluiässä. Varhain aloitettu kielen opiskelu tuottaa parempia tuloksia kuin myöhemmin aloitettu. Varhain perusopetuksen aikana aloitettu kielen opiskelu antaa tarpeeksi aikaa kielen oppimiseen ja kielten opiskelun kautta eri maiden kulttuuriin perehtymiseen.

Mitä tulisi ottaa huomioon kielivalintoja tehdessä?

Kielen oppiminen edellyttää oppilaalta työtä ja ajan panostamista opiskeluun. Kielivalinnassa oppilas sitoutuu opiskelemaan valitsemaansa kieltä perusopetuksen loppuun asti. Kielen opiskeluun käytetty aika lisää oppilaan työmäärää ja valinnasta riippuen myös koulupäivän pituutta.

A2-kielivalinta on vaikuttanut siihen, mihin yläkouluun oppilas siirtyy alakoulun jälkeen, koska kaikkia A2-kieliä ei opeteta kaikissa yläkouluissa. Vuoden 2023 alusta alkaen A2-kielen valintaperusteet sekä opetuksen järjestäminen ovat muuttuneet. Jatkossa kielivalinta tehdään yläkoulujen ja sinne syöttävien alakoulujen valintaryhmissä. Oppilaan A2-kielivalinta ei siis 1.8.2023 jälkeen A2-kielen opiskelun aloittaneilla oppilailla enää vaikuta yläkoulun määräytymiseen, ellei oppilas vaihda alakoulua ennen yläkouluun siirtymistä. A2-kielen opiskelu vaikuttaa kuitenkin edelleen oppilaan mahdollisuuksiin valita ja opiskella muita valinnaisia aineista yläkoulussa. Edellä mainittu muutos ei koske ennen 1.1.2023 A2-kielen opiskelun aloittaneita oppilaita.

Kaikki kielivalinnat eivät aina toteudu. Valitun kielen opetus järjestetään oppilaan omassa koulussa, mikäli riittävän moni oppilas on valinnut kielen ja opetusryhmä muodostetaan. A2-kielen osalta opetusryhmiä muodostetaan myös eri koulujen oppilaista, yläkoulujen ja niihin syöttävien alakoulujen valintaryhmissä. Mikäli samaa kieltä valinneita oppilaita ei ole riittävästi, opetusta ei voida järjestää.

Kielivalintoihin liittyvästä sitoutumisesta sekä valinnan vaikutuksista koulutyöhön on hyvä keskustella oppilaan kanssa ennen kielivalinnan tekemistä.

Lisätietoa jäljempänä

Lisätietoa Nurmijärven kunnan perusopetuksen kieliohjelmasta ja sen kielistä löytyy alta. Sivun lopussa on myös tilastotietoa valinnaisen A2-kielen toteutuneista oppilasmääristä vuosina 2010-2019. Tilastotiedon lähteenä on käytetty opetushallinnon Vipunen.fi-palvelua, jonka tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin.

Kieliohjelman kielet

Tilastotietoa A2-kielen opiskelusta Nurmijärvellä

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.fi julkaisee opetuksen järjestäjiltä kerättyä tilastotietoa mm. perusopetuksen oppilaiden kielivalinnoista. Yllä olevasta linkistä avautuvaan taulukkoon on koostettu Vipunen.fi-palvelun tiedot Nurmijärven kunnan A2-kielivalintojen osalta. Taulukkoon on kerätty suomenkielisen perusopetuksen oppilaiden A2-kielivalinnat ja oppilasmäärät vuosilta (2007)/2010-2019. Palvelusta löytyy vuosiluokkakohtaiset tiedot luokilta 1-6 sekä yhteismäärät luokilta 7-9.

Taulukon avulla havainnollistetaan A2-kieltä opiskelevien oppilaiden määrää eri vuosina ja vuosiluokilla sekä oppilaiden määrissä tapahtuneita muutoksia. Alle olevien otsikoiden alle on kirjattu lisätietoa taulukosta ja sen sisältämän tiedon tulkitsemisesta.

Mitä taulukko kertoo A2-kielivalinnoista?