Opetus ja opiskelu

Kieliohjelma

Tutustu Nurmijärven kunnan suomenkielisen perusopetuksen (vuosiluokat 1-9) ja ruotsinkielisen perusopetuksen (vuosiluokat 1-6) kieliohjelmaan kohdasta Kieliohjelman kielet.

Sivun loppusta löytyy myös tilastotietoa valinnaisen A2-kielen toteutuneista oppilasmääristä vuosina 2010-2019. Tilastotiedon lähteenä on käytetty opetushallinnon Vipunen.fi-palvelua, jonka tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin.

Kieliohjelman kielet

Tilastotietoa A2-kielen opiskelusta Nurmijärvellä

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.fi julkaisee opetuksen järjestäjiltä kerättyä tilastotietoa mm. perusopetuksen oppilaiden kielivalinnoista. Yllä olevasta linkistä avautuvaan taulukkoon on koostettu Vipunen.fi-palvelun tiedot Nurmijärven kunnan A2-kielivalintojen osalta. Taulukkoon on kerätty suomenkielisen perusopetuksen oppilaiden A2-kielivalinnat ja oppilasmäärät vuosilta (2007)/2010-2019. Palvelusta löytyy vuosiluokkakohtaiset tiedot luokilta 1-6 sekä yhteismäärät luokilta 7-9.

Taulukon avulla havainnollistetaan A2-kieltä opiskelevien oppilaiden määrää eri vuosina ja vuosiluokilla sekä oppilaiden määrissä tapahtuneita muutoksia. Alle olevien otsikoiden alle on kirjattu lisätietoa taulukosta ja sen sisältämän tiedon tulkitsemisesta.

Mitä taulukko kertoo A2-kielivalinnoista?