Koulun arki

Harrastusiltapäivätoiminta Nurmijärvellä

Harrastuskerhot

Lukuvuodelle 2022-2023 harrastuskerhotoiminta jatkuu rytmitettynä 7 viikon jaksoihin. Kerhojaksot ovat seuraavat; vkot 35-41, 43-49, 4-11 ja 12-18. Jaksottaminen mahdollistaa käytettävissä olevien ohjaajaresurssien hyödyntämisen ja kerhojen kierrättämisen eri kouluilla. Samalla yhä useammalla oppilaalla on mahdollisuus osallistua toimintaan ja tutustua erilaisiin harrastuksiin. Tulevan lukukauden kerhotarjonnassa painopiste on aikaisempaa enemmän kyläkouluille suunnatuissa kerhoissa. Tästä johtuen päätaajamien kerhotarjonnassa on viime vuotta hieman vähemmän kerhoja.

Kerhotarjonnassa on huomioitu oppilaiden toiveita mahdollisuuksien mukaan. Osa toiveista on pystytty toteuttamaan, mutta esim. kokkikerhoja emme valitettavasti ohjaajaresurssien puitteissa pysty tarjoamaan sitä määrää kuin on toivottu.

Haluamme kannustaa oppilaita kokeilemaan ja tutustumaan erilaisiin harrastuksiin toiminnan myötä. Kerhovalikoimasta on löytyy mm. seuraavanlaisia teemoja; e-sport, jooga, keramiikka, kokkaus, kuntonyrkkeily, kuvataide, käsityöt, liikunta, manga, musiikkiteatteri, sirkus, sisäpelit, toiminnallinen harjoittelu, tanssi ja vesiliikunta. Koulukohtaiset kerholistat julkaistaan elokuussa, kun koulut alkavat.

Keskeiset toiminnan mahdollistajat ovat valtionavustus Suomen mallin mukaisen kerhotoiminnan toteuttamiseen, yhteistyö koulujen kanssa sekä yhteistyökumppanit ja kunnan omat työntekijät, jotka tuottavat laadukasta ohjaussisältöä kerhoihin.

Kerhoilla on alueelliset päivät, joihin suurin osa kerhotarjonnasta keskittyy muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Tiistaisin on Klaukkalan alueen päivä ja keskiviikkona Kirkonkylän ja Rajamäen alueen päivä.

Kerhoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu SuomiSport.fi-palvelussa, jonne huoltaja rekisteröityy ensin ja lisää sitten lapsensa tiedot. Mikäli olet aikaisemmin jo rekisteröitynyt esim. lajilisenssien tai kerhoihin ilmoittautumisen puitteissa, niin käytä kyseisiä tunnuksia; puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta. Toivomme, että ilmoittautuneet sitoutuisivat kerhojakson ajaksi toimintaan.

  1. jakson ilmoittautuminen alkaa 18.8.2022 klo 9.00
  2. jakson ilmoittautuminen alkaa 5.10. 2022 klo 9.00
  3. jakson ilmoittautuminen alkaa 14.12.2022 klo 9.00
  4. jakson ilmoittautuminen alkaa 2.3.2023 klo 9.00

Harrastuskerhojen kuvaus, sisältö

Tarkemmat infot, aikataulut ja kerhoihin ilmoittautuminen bit.ly/Harrastusiltapäivä

Harrastuskerhot jakso 4, viikot 12-18/2023

Kerhon nimiKoulu/paikka
ESPORT- JA DIGIKERHOT 
E-sportkerho 7-9 lkMonikko/ nuorisotila
E-sportkerho 7-9 lkVirasto/lukion tila
  
KUVATAIDE- KÄDENTAITOKERHOT 
Keramiikkakerho 3-6 lkMaaniittu
Kuvataidekerho 3-6 lkLepsämä
Käsityökerho 3-6 lkValkjärvi
Manga piirtäjät 5-9 lk KkoIhanTalo/kko
Manga piirtäjät 5-9 lk RMNoppi, Rajamäki
Taideaskartelu 1-2 lkMaaniittu
Taideaskartelu A 1-2 lkNoppi
Taideaskartelu B 1-2 lkNoppi
  
LIIKUNNALLISET KERHOT 
Kuntonyrkkeily 7-9 lkKuntoCenter
Liikuntakerho 1-2 lkKarhunkorpi
Liikuntakerho 3-6 lkKarhunkorpi
Liikuntakerho 1-2 lkValkjärvi
Liikuntakerho 3-6 lkValkjärvi
Yleisurheilukerho 1-2 lkKlaukkalan koulu
Yleisurheilukerho 3-6 lkKlaukkalan koulu
Fillarin käsittely ja pumptrack ajo 3-6 lkTornimäki
Parkour-kerho A 1-6 lkRöykkä
Parkour-kerho B 1-6 lkRöykkä
Parkour-kerho C 1-3 lkIsoniittu
Parkour-kerho D 3-6 lkLepsämä
Salibandykerho 1-2 lkMäntysalo
Salibandykerho 3-6 lkMäntysalo
Salibandykerho 1-2 lkMaaniittu
Salibandykerho 3-6 lkMaaniittu
Tanssikerho 1-3 lk KlaMonikko
Tanssikerho 1-4 lk KkoNTO sali
Toiminnallinen harjoittelu1, 7-9 lkFit24
UintiMix 3-6 lkUimahalli
Sanataide 1-3 lkPääkirjasto

Koulukuljetus kerhosta kotiin

Koulukuljetusoikeusoppilaille järjestetään kuljetus kerhosta kotiin koululla pidettävistä kerhoista. Huoltajan tulee ilmoittaa kuljetustarpeesta viikkoa ennen kerhojakson alkua

Ilmoita koulukuljetus kerhosta kotiin

Harrastamisen Suomen malli

Nurmijärven kunta on mukana harrastamisen Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Toiminnan päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Toiminnan toteuttamiseen on saatu valtion avustusta.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.