Koulun arki

Harrastusiltapäiväkerhotoiminta

Harrastamisen Suomen malli

Nurmijärven kunta on mukana harrastamisen Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Toiminnan päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Nurmijärven kunnassa harrastusiltapäivätoimintaa on toteutettu jo parin vuoden ajan. Tältä pohjalta oli hyvä lähteä kehittämään toimintaa pidemmälle ja hakea valtion pilottivaiheenavustusta toiminnan kehittämiseksi kevätlukukaudella 2021. Kunta sai toiminnan toteuttamiseen ja koordinointiin sekä kalustoinvestointiin 98 000€.

Harrastusiltapäiväkerhot

Kevätkukukaudella 2021 kerhotoiminta järjestetään kahdessa jaksossa viikoilla 3-10 ja 11-17, joilloin kerhojakso on 7 kertaa. Jaksottaminen mahdollistaa käytettävissä olevien ohjaajaresurssien hyödyntämisen ja kerhojen kierrättämisen eri kouluilla. Samalla yhä useammalla lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua toimintaan ja tutustua erilaisiin harrastuksiin.

Keskeiset toiminnan mahdollistajat ovat yhteistyö koulujen kanssa, kerhopäivinä koulu päättyy kaikilla oppilailla klo 14 mennessä, ja yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat laadukasta sisältöä kerhoihin.

Kerhoilla on alueelliset päivät muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Tiistaisin on Klaukkalan alueen päivä ja keskiviikkona Kirkonkylän ja Rajamäen alueen päivä. Rajamäessä kerhoja on useampana päivä johtuen ohjaajien aikatauluista.

Kerhoihin ilmoittautuminen

Kevätlukukauden 2021 ensimmäisen kerhojakson ilmoittautuminen on käynnissä ja se päättyy 12.1.2021 klo 12.00. Ilmoittautuminen tapahtuu SuomiSport.fi-palvelussa, jossa huoltaja rekisteröityy ensin ja lisää sitten lapsensa tiedot. Mikäli olet aikaisemmin jo rekisteröitynyt esim. lajilisenssien tai kerhoihin ilmoittautumisen puitteissa, niin käytä kyseisiä tunnuksia.

Koulukuljetusoikeusoppilaille järjestetään kuljetus kerhosta kotiin koululla pidettävistä kerhoista. Huoltajan tulee ilmoittaa kuljetustarpeen muutoksesta oheisella lomakkeella, Ilmoita koulukuljetus kerhosta kotiin

Kerhoon ilmoittautuminen bit.ly/Harrastusiltapäivä