Uusi oppilas

Alakoulun oppilaan lähikoulu

Nurmijärven kunnassa asuvan oppilaan lähikoulun määrittää aluerehtori. Lähikoulun määrittämisestä käytetään termiä lähikoulun osoittaminen. Aluerehtori osoittaa oppilaan lähikoulun sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Jos oppilas asuu jonkin alakoulun nk. lukitulla oppilaaksiottoalueella, hänen alakoulunsa on kyseinen koulu. Nurmijärven kunnan oppilaaksottoalueisiin voit tutustua Kartta-palvelun kautta määrittämällä kartalla näkyväksi tiedoksi ”Lukitut oppilaaksiottoalueet”. Äidinkieleltään ruotsinkielisten oppilaiden lähikoulu on Vendlaskolan asuinpaikasta riippumatta.

Jos oppilas ei asu jonkun alakoulun lukitulla oppilaaksiottoalueella, eli hän asuu nk. avoimella alueella, aluerehtori määrittää hänen lähikoulunsa seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  1. Koulu määritetään oppilaan samassa osoitteessa asuva sisaruksen koulun mukaan.
  2. Koulun määrittämiseen vaikuttaa oppilaan terveydentila tai oppilashuollollinen syy.
  3. Koulu määritetään sen mukaan, että oppilaan koulumatka on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt.

Edellä esitetyt periaatteet on kuvattu tarkemmin alla kohdassa Oppilaaksiottamisen periaatteet, mistä kyse?

Oppilas voi myös hakea toissijaista koulupaikkaa muusta kuin aluerehtorin osoittamasta lähikoulusta. Ohjeita toissijaisen koulupaikan hakemiseen ja toissijaisen oppilaaksiottamisen periatteet löytyvät sivulta Toissijainen koulu. Katso myös sivistysalautakunnan päätös 25.3.2021 koskien toissijaisen oppilaaksitottamisen enimmäisoppilasmääriä.

Oppilaaksiottamisen periaatteet, mistä kyse?