Perusopetus

Ajankohtaista perusopetuksessa

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja perusopetuksen ensimmäiselle luokalle on auki 15.1.-2.2.2021. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löydät sivulta Ilmoittautuminen esiopetukseen ja kouluun 2021.

Lukuvuoden 2020-2021 koulujen työpäivät löytyvät sivulta Työ- ja loma-ajat. Lukuvuoden koulutyöhön mahdollisesti vaikuttavista muutoksista ja poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä tiedotetaan oppilaita ja heidän vanhempiaan Wilma-järjestelmän kautta. Lisätietoa koulutyön ja lukio-opiskelun järjestämisestä poikkeustilanteen aikana löytyy myös sivulta Poikkeustilanne perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Nurmijärvellä syksyllä 2020 toimintansa aloittaneesta etäkoulusta löydät lisätietoa sivulta Nurmijärven etäkoulu.

Nurmijärvellä käynnistyi Alkuluokka toiminta syksyllä 2018. Tutustu toimintaan sivulla Nurmijärven Alkuluokka.