Perusopetus

Ajankohtaista perusopetuksessa

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja perusopetuksen ensimmäiselle vuosiluokalle on käynnissä 1.2.2022 asti. Ilmoittautuminen tehdään Wilma-järjestelmän kautta. Lisätietoa ja ilmoittautumisohje löytyvät sivulta Ilmoittautuminen esiopetukseen ja kouluun.

Lukuvuoden 2021-2022 koulujen työpäivät löytyvät sivulta Työ- ja loma-ajat. Lukuvuoden koulutyöhön mahdollisesti vaikuttavista muutoksista ja poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä tiedotetaan oppilaita ja heidän vanhempiaan Wilma-järjestelmän kautta. Lisätietoa koulutyön ja lukio-opiskelun järjestämisestä poikkeustilanteen aikana löytyy myös sivulta Poikkeustilanne perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Perusopetuksen oppilaiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely toteutetaan syksyllä 2021. Kysely on avoin vastauksille 3.12.2021 asti. Linkki kyselyyn lähetetään vastaajille Wilman välityksellä. Kyselyllä selvitetään perusopetuksen oppilaiden kokemuksia tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta koulussa. Kysely on osa kouluilla tehtävää ja lain edellyttämää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Voit tutustua kyselyyn alta aukeavasta linkistä.

Nurmijärvellä lukuvuonna 2020-2021 toimineesta etäkoulusta löydät lisätietoa sivulta Nurmijärven etäkoulu.

Nurmijärvellä käynnistyi Alkuluokka toiminta syksyllä 2018. Tutustu toimintaan sivulla Nurmijärven Alkuluokka.