Uusi oppilas

Toissijainen koulu

Oppilas voi hakea toissijaista oppilaspaikkaa muusta kuin aluerehtorin osoittamasta lähikoulusta. Hakemus toimitetaan sen koulun rehtorille, johon oppilas on hakemassa. Rehtori käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen asiassa. Lataa alta hakemus, täytä siihen oppilaan tiedot ja toimita hakemus siihen kouluun, josta toissijaista oppilaspaikkaa haetaan. Koulujen yhteystiedot löytyvät sivulta Koulut ja tilat.

Mitkä asiat vaikuttavat toissijaiseen oppilasvalintaan?