Perusopetus

Koti ja koulu

Kodin ja koulun yhteistyö tukee oppilaan kasvua ja oppimista, koska lapsi ja nuori ovat samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Oppilaan vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee koteja kasvatustehtävässä ja huolehtii oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

Yhteistyö kodin ja koulun välillä tukee oppilaan tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Se edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Yhteistyö vahvistaa koulun hyvinvointia yhteisönä sekä ylläpitää ja kehittää koulun toimintakulttuuria.

Koulun tavoitteet kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuttamiseen on kirjattu kunnan opetussuunnitelmaan. Lisäksi jokainen koulu kirjaa yhteistyön koulukohtaiset rakenteet ja käytännöt omaan lukuvuosisuunnitelmaansa.

Kodin ja koulun välisen yhteistyön muotoja