Perusopetus

Koulun arki

Koulun arki -osion alle on koottu keskeiset asiat koulutyön järjestämiseen ja koulunkäyntiin liittyen. Tutustu järjestelmiin, joita koulutyössä käytetään. Selvitä koulujen työajat ja miten poissaolojen osalta toimitaan. Tutki, miten tapaturma- ja vakuutusasiat on järjestetty kouluissa. Lisätietoa koulun arkeen liittyvistä asioista voi kysyä myös suoraan oppilaan koulusta.

Koulujen oppilaille tarjotaan jokaisena koulupäivänä maksuton kouluateria. Tietyissä tilanteissa kunta järjestää oppilaille myös maksuttoman kuljetuksen tai avustaa oppilaan kuljettamista. Peruskoulun oppilaille järjestetään myös iltapäivätoimintaa.

Kunta vastaa perusopetuksen ja lukioiden opiskeluhuollon järjestämisestä. Opiskeluhuolto käsittää mm. kouluterveydenhoitajan, psykologin ja kuraattorin palvelut. Opiskeluhuollon tehtävänä on oppilaiden ja opiskelijoiden yksilöllisen sekä koulujen yhteisöllisen hyvinvoinnin tukeminen ja kehittäminen.