Uusi oppilas

Yläkoulun oppilaan lähikoulu

Nurmijärven kunnassa asuvan oppilaan lähikoulun määrittää aluerehtori. Lähikoulun määrittämisestä käytetään termiä lähikoulun osoittaminen. Aluerehtori osoittaa oppilaan lähikoulun sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Oppilaan yläkoulu määräytyy pääsääntöisesti nk. syöttävien alakoulujen mukaan eli määrätystä alakoulusta oppilaat siirtyvät määrättyyn yläkouluun. Poikkeuksen tähän syöttävän alakoulun periaatteeseen muodostaa Uotilan koulu, josta oppilaat ohjataan vuosittain määritettyyn yläkouluun.

Yläkoulun määräytymiseen vaikuttavat myös oppilaan mahdollisesti opiskelema A2-kieli sekä oppilaan muut ainevalinnat, joiden opiskelu tulee olla mahdollista myös yläkoulussa.

Kuva: Yläkouluihin syöttävät alakoulut Nurmijärven kunnassa.

Oppilas voi myös hakea toissijaista koulupaikkaa muusta kuin aluerehtorin osoittamasta lähikoulusta. Ohjeita toissijaisen koulupaikan hakemiseen ja toissijaisen oppilaaksiottamisen periatteet löytyvät sivulta Toissijainen koulu.