Opetus ja opiskelu

Painotettu opetus

Painotetulla opetuksella tarkoitetaan jonkin oppiaineen tai oppiainekokonaisuuden opiskelua enemmän kuin tuntijaossa kaikille oppilaille yhteisesti määrätty määrä tunteja. Painotus voidaan toteuttaa yhden tai useamman vuosiluokan aikana. Opetusta painottaessa oppiaineen tai kokonaisuuden opiskeluun voidaan kohdentaa oppilaille valinnaisten aineiden tunteja ja/tai opetuksen järjestäjän määräämiä lisätunteja.

Nurmijärvellä kokeillaan painotettua opetusta Seitsemän veljeksen ja Urheilupuiston kouluissa lukuvuosina 2017-2018, 2018-2019 ja 2019-2020, ks. sivistyslautakunnan päätös § 11, 02.03.2017

Kokeiluvaiheessa painotettuun opetukseen voivat hakea vain kunnan omat oppilaat.