Opetus ja opiskelu

Painotettu opetus

Painotetulla opetuksella tarkoitetaan jonkin oppiaineen tai oppiainekokonaisuuden opiskelun painottumista joko lisäämällä opetustunteja tai kohdentamalla valinnaisten aineiden tunteja mainitun painotuksen opiskeluun. Painotusta voidaan toteuttaa yhden tai useamman vuosiluokan aikana.

Nurmijärven kunnan perusopetuksessa järjestetään vuosiluokilla 7.-9. matematiikan ja luonnontieteiden oppiainekokonaisuuden painotettua opetusta Seitsemän veljeksen koulussa sekä liikunnan painotettua opetusta Urheilupuiston koulussa. Painotetun opetuksen opetussuunnitelmat löytyvät sivulta Opetussuunnitelma.

Painotettuun opetukseen otetaan oppilaita hakumenettelyllä, jossa oppilasvalinta suoritetaan pääsykokeen avulla. Hakukelpoisia ovat Nurmijärven kunnassa hakuajan alkaessa asuvat oppilaat. Haku käynnistyy aina opetuksen alkamista edeltävän lukuvuoden aikana. Hakuajan alkamisesta tiedotetaan kaikkia Nurmijärven kunnan perusopetuksen oppilaita Wilma-järjestelmän kautta.

Lisätietoa matematiikan ja luonnontieteiden oppiainekokonaisuuden painotuksesta löytyy Seitsemän veljeksen koulun verkkosivuilta osoitteesta https://www.nurmijarvi.fi/koulut/seitseman-veljeksen-koulu/luma/

Lisätietoa liikunnan painotetusta opetuksesta löytyy Urheilupuiston koulun verkkosivuilta osoitteesta https://www.nurmijarvi.fi/koulut/urheilupuiston-koulu/liikuntapainotus/