Koulun arki

Poissaolot

Oppilaan äkillisesta poissaolosta esimerkiksi sairauden vuoksi tulee aina viipymättä ilmoittaa oppilaan opettajalle tai luokanvalvojalle. Ilmoituksen voi tehdä Wilman kautta.

Etukäteen tiedossa oleville poissaoloille tulee pyytää lupa hyvissä ajoin ennen poissaoloa. Luokanopettaja, luokanvalvoja ja ryhmänohjaaja voivat myöntää oppilaalle/opiskelijalle poissaololuvan enintään kolmen koulupäivän ajaksi. Rehtori päättää poissaololuvasta yli kolmen koulupäivän ajaksi. Poissaolosta tehdään hakemus Wilman kautta.

Kevään 2020 poikkeusaikana poissaolojen ilmoittaminen on ohjeistettu Wilma-viestillä/-tiedotteissa ja saattaa poiketa edellä esitetystä ohjeesta. Seuraathan tiedottamista Wilmassa!

Oppilaiden läsnäolon ja poissaolojen seuraamisessa noudatetaan Nurmijärven kunnan yhteisiä periaatteita. Opettajat seuraavat oppilaiden läsnäoloa päivittäin. Poissaolot merkitään Wilmaan, josta ne näkyvät huoltajalle. Poissaolomerkintä saattaa edellyttää huoltajan selvitystä. Wilmassa poissaolo jää näkyviin, mahdollisen selvityksen jälkeen, hyväksyttynä tai hylättynä, riippuen poissaolon syystä.

Jos opettajalle syntyy huoli oppilaan poissaoloista, hän pyrkii ensisijassa selvittämään asiaa oppilaan huoltajan kanssa. Huolen syitä voivat olla esimerkiksi pitkä poissaolo hyväksyttävästäkin syystä, toistuvat lyhyet poissaolot, usein samaan viikonpäivään osuvat poissaolot tai toistuvat poissaolot tietyn oppiaineen opiskelusta.

Mikäli poissaoloja selvittävä opettaja ei tavoita oppilaan huoltajaa, tai poissaololle ei löydy hyväksyttävää selvitystä, opiskeluhuollon henkilöstö otetaan mukaan asian käsittelyyn. Tavoitteena on yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa pohtia ja sopia koulunkäyntiä tukevista toimenpiteistä. Lisätietoa opiskeluhuollosta ja sen palveluista löydät sivulta Tukea kasvuun perusopetuksessa.

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?