Koulun arki

Poissaolot

Oppilaan äkillisestä poissaolosta esimerkiksi sairauden vuoksi tulee aina viipymättä ilmoittaa oppilaan opettajalle tai luokanvalvojalle. Ilmoituksen voi tehdä Wilman kautta.

Oppilaan huoltaja pyytää etukäteen tiedossa oleville poissaoloille luvan hyvissä ajoin ennen poissaoloa. Luokanopettaja, luokanvalvoja ja ryhmänohjaaja voivat myöntää oppilaalle poissaololuvan enintään kolmen koulupäivän ajaksi. Rehtori päättää yli kolmen koulupäivän poissaoloista. Hakemus poissaolosta tehdään Wilmassa.

Oppilaiden poissaolojen seuraamisessa noudatetaan Nurmijärven kunnan yhteisiä periaatteita. Opettajat seuraavat oppilaiden läsnäoloa päivittäin. Opettaja merkitsee oppilaan poissaolot Wilmaan, josta ne näkyvät huoltajalle. Tarvittaessa opettaja pyytää oppilaan huoltajalta selvitystä poissaolosta (Wilman merkintä Selvitettävä poissaolo). Kun huoltaja on antanut selvityksen, opettaja merkitsee poissaolon joko luvalliseksi tai luvattomaksi. Poissaolomerkintä jää näkyviin Wilmassa.

Nurmijärven kunnan yhteiset periaatteet oppilaiden poissaolojen seurantaan ja puuttumiseen on kuvattu viiden askelman portaina: ennaltaehkäisy, huoli herää, poissaoloja yli 30 tuntia, poissaoloja yli 50 tuntia ja poissaoloja yli 70 tuntia.

Jos opettajalle syntyy huoli oppilaan poissaoloista, hän pyrkii selvittämään asiaa oppilaan ja tämän huoltajan kanssa. Huolen syitä voivat olla esimerkiksi pitkä poissaolo hyväksytystäkin syystä, toistuvat lyhyet poissaolot, usein samaan viikonpäivään osuvat poissaolot tai toistuvat poissaolot tietyn oppiaineen opiskelusta.

Mikäli poissaoloja selvittävä opettaja ei tavoita oppilaan huoltajaa, tai poissaololle ei löydy hyväksyttävää selvitystä, opiskeluhuollon henkilöstö otetaan mukaan asian käsittelyyn. Tavoitteena on yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa pohtia ja sopia koulunkäyntiä tukevista toimenpiteistä. Lisätietoa opiskeluhuollosta ja sen palveluista löydät sivulta Tukea kasvuun perusopetuksessa.