Opetus ja koulutus

Perusopetus

Perusopetuksen sivuille on koottu tietoa opetuksesta ja opiskelusta peruskoulun vuosiluokilla 1-9. Näiltä sivuilta löydät tietoa, miten ilmoittautua kouluun, miten kouluntyön arki on järjestetty, mitä ja miten koulussa opiskellaan sekä paljon muuta perusopetukseen liittyvää.

Sivujen sisältö on ajateltu ensisijaisesti sen mukaan, mikä koskee oppilaita ja heidän vanhempiaan. Sisällössä on pyritty huomioimaan myös muut kohderyhmät, kuten kuntalaiset, työnhakijat sekä Nurmijärven kunnan järjestämästä perusopetuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Tervetuloa perusopetuksen pariin!

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?