Opetus ja opiskelu

Oppilaanohjaus

Ohjauksen tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua, kasvua ja kehitystä sekä antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet siirtyä peruskoulusta jatko-opintoihin ja työelämään. Kouluissa ohjausta toteutetaan kahdella tasolla:

  • Opetussuunnitelman mukaisesti annettavana oppilaanohjauksena, joka muodostuu henkilökohtaisesta, pienryhmä- ja luokkaohjauksesta.
  • Koko koulun ohjauksena, joka perustuu kunnnan yhteiseen ohjaussuunnitelmaan.

Päävastuu oppilaan ohjauksen järjestämisessä on koulun oppilaanohjaajalla. Ohjaustyöhön osallistuu myös koko koulun henkilökunta.

Tutustu Nurmijärven kunnan perusopetuksen ohjaussuunnitelmaan, joka löytyy sivulta Opetussuunnitelma.