Opetus ja opiskelu

Siirtymät

Oppilaan koulupolkuun sisältyy useita siirtymiä, joista käytetään myös nimitystä nivelvaihe. Tällaisia ovat esim. siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen tai  alakoulusta yläkouluun. Siirtymiin liittyy toimenpiteitä, joiden toteuttaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Koulujen opetushenkilökunnan tehtävänä on huolehtia siirtymävaiheiden käytäntöjen toteuttamisesta ja siten oppilaan koulupolun edistämisestä.

Perusopetuksessa siirtymävaiheita on neljä:

  • oppilaan siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen
  • oppilaan siirtyessä 2. vuosiluokalta 3. vuosiluokalle
  • oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun
  • perusopetuksen päättövaiheessa, oppilaan siirtyessä perusopetuksen jälkeisen koulutusvaiheeseen

Sivuilta Opiskelu alakoulussa ja Opiskelu yläkoulussa löydät lisätietoa koulun aloittamisesta sekä koulutyön käytänteistä alakouluissa ja yläkouluissa. Mainitut sivut korvaavat aiempina vuosina julkaistut Tervetuloa kouluun ja Tervetuloa yläkouluun -oppaat.

Toimenpiteet siirtymävaiheissa