Koulun arki

Kouluretket ja leirikoulut

Koulun ulkopuolella voidaan järjestää opetukseen rinnastettavaa toimintaa, kuten kouluretki, opintokäynti tai leirikoulu. Tällainen koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta monipuolistaa ja syventää opetuksen sisältöjä sekä edistää uusia opiskelumenetelmiä. Tärkeää on myös luokan tai ryhmän yhteishengen ja yhteistyön vahvistaminen sekä vuorovaikutus ympäröivän yhteisön kanssa.

Kouluretken ja etenkin leirikoulun valmisteluun ja suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa. Hyvä suunnitelma on edellytys onnistuneelle toteutukselle. Suunnittelussa on hyvä muistaa, että koulun lukuvuosisuunnitelmaan kirjattu koulun ulkopuolinen toiminta, kuten leirikoulu, on osa koulutyötä.

Opettajalla on paitsi jakamaton vastuu leirikouluun osallistuvien oppilaiden turvallisuudesta, myös päätösvalta leirikoulun toteutumisesta. Opettajalla on myös päätösvalta leirikoulun kohteesta ja järjestelyistä.

Seuraavassa on esitetty muutamia kouluretkiä ja leirikouluja koskevia kysymyksiä sekä niille vastauksia. Tarkempi ohjeistus löytyy Leirikoulu- ja koluretkioppaasta.

Kysymyksiä ja vastauksia kouluretkistä ja leirikoulusta