Nuorena Nurmijärvellä

Koululaisten iltapäiväkerhot

Ajankohtaista

Syyskausi 2022, alkaa to 11.8.2022 ja päättyy pe 23.12.2022

Toiminnassa huomioidaan opetushallituksen antamat ohjeet koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa koronaviruspandemian aikana.

 • Toimintaan ei saa osallistua lievästikään sairaana

Mikäli lapsesi ei osallistu jonain päivä kerhoon, niin ilmoitathan siitä suoraan ko. kerholle, etteivät ohjaajat turhaan odota lasta saapuvaksi.

________________________________________________

Haku iltapäivkerhoihin kaudelle syksy 2022 – kevät 2023

Tapahtuu Wilma-verkkopalvelun kautta.

Hakukuaika päättyy 30.4.2022!

Käytä Wilman selain versiota.

Kun olet kirjautunut Wilmaan:

 1. valitse ensin oikea lapsi, jolle teet hakemuksen
 2. mene ”Hakemukset ja päätökset” – sivulle
 3. ylhäältä oikealta ”Luo hakemus” –> valitse ”Hakemus Iltapäivätoimintaan”
 4. täytä huolellisesti vaaditut kentät
 5. ”Tallenna tiedot” (jos tallentaminen ei onnistu, lue ”Muutoksia ei tallennettu:” kohta)

Tieto paikan myöntämisestä annetaan huoltajille 31.5.2022 mennessä.

Päätös iltapäiväkerhopaikasta löytyy Wilman-verkkopalvelusta.

Nuorisotiloissa järjestettävien iltapäiväkerhojen infokirjeet 2022-2023 laitetaan tähän alle kesäkuun aikana.

Syyskausi 2022, alkaa to 11.8.2022 ja päättyy pe 23.12.2022

Kevätkausi 2023, alkaa ma 9.1.2023 ja päättyy pe 2.6.2023 (koulut päättyy la 3.6.2023)

__________________________________________________

Yleistä

 • Nurmijärven kunta on päättänyt järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.8.2004 voimaan tulleen lain mukaan.
 • Kunta järjestää toimintaa itse sekä avustaa muita palvelun tuottajia.
 • Laki ei velvoita kuntia järjestämään toimintaa kaikille 1-2- luokkaisille ja erityislapsille. Kunta päättää missä laajuudessa toimintaa järjestetään.
 • Nurmijärvellä aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaa nuorisopalvelut.

Toiminnan tavoitteet

 • Iltapäivätoiminnan tavoitteena on järjestää ohjattua vapaa-ajantoimintaa välittömästi koulupäivän jälkeen, turvallisessa ympäristössä ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta.
 • Aktiivisen toiminnan lisäksi toimintaan osallistuville lapsille turvataan lepo ja rauhoittuminen sekä mahdollisuus läksyjen tekoon.
 • Toiminnassa tuetaan lapsen kasvua omatoimisuuteen.
 • Toiminnassa painotetaan kodin ja iltapäivätoiminnan välistä yhteistyötä.
 • Nurmijärvellä toimintaa järjestävillä tahoilla on kullakin omassa toiminnassaan tämän lisäksi erilaisia painotettuja tavoitteitaan.
 • Toimintaan osallistuville lapsille tarjotaan välipala.

Toiminnan laajuus ja järjestäjät yhteystietoineen

 • Toimintaa järjestetään koulupäivinä pääsääntöisesti klo 12.00-17.00 välisenä aikana.
 • Aamupäivätoimintaa ei järjestetä lukuvuonna 2022-2023.

Toimipisteet

Klaukkala

 • Monitoimitalo, Kuntotie 7, E-rappu, toinen kerros (Nurmijärven kunta)
 • Seurakuntakeskus, Ylitilantie 6  (Nurmijärven seurakunta)
 • Haikalan nuorisotila, Professorintie 5, (Iltapäiväkerho Huvikumpu)
 • Vendlaskolan, Syrjäläntie 35 (Eeva Niemikorpi)
 • Syrjälän koulu, Kuusitie 4 (Iltapäiväkerho Huvikumpu)
 • Harjula, Viljelystien kerhohuone, Viljelystie 15 (Iltapäiväkerho Huvikumpu) toiminta yhdistetään Syrjälään syksy 2022 lähtien.

Iltapäiväkerho Huvikummun Harjulan ja Syrjälän kerhojen toiminnot yhdistettään kauden 2022-2023 alusta lähtien. Kerhot toimivat syksystä 2022 lähtien Syrjälän koululla, Kuusitie 4

Lepsämä

 • Lepsämän koulun väistötila, Mäntytie 18  (Iltapäiväkerho Huvikumpu)

Metsäkylä

 • Metsäkylän koulu, Järventaustantie 163 (Nurmijärven seurakunta)

Uotila

 • Uotilan koulu, Uotilan koulutie 81 (Nurmijärven seurakunta)

Nurmijärven Kirkonkylä

 • Ahjola, Nahkurintie 6 (Nurmijärven kunta)
 • Kuusela, Malakiaksentie 5 (Nurmijärven seurakunta)

Rajamäki

 • Rajamäen nuorisotila, Kievarintie 14 (Nurmijärven kunta)
 • Länsikaaren koulu, Kehätie 37 (Taikakontti)

 Röykkä

 • Röykän Toimela, Männikönaukiontie 14 (Nurmijärven seurakunta) 

Karhunkorpi

 • Karhunkorven koulu, Raalantie 309 (Katja Pitkänen)

Yhteystiedot

 • Nurmijärven kunta/Katja Günther puh. 040 317 2060
 • Nurmijärven seurakunta/Helena Miettinen puh. 050 383 0393 
 • Vendla Hem och Skola rf./Eeva Niemikoprpi puh. 040 752 6723, Vendlaeftis@hotmail.com
 • Iltapäiväkerho Huvikumpu, Miia Kalliomäki puh. 045 855 4248, miia.kalliomaki@gmail.com
 • Taikakontti, Raija Köntti puh. 050 595 3981, taikakontti@gmail.com
 • Katja Pitkänen puh. 040 557 0612, katjapitka@gmail.com 

Iltapäivätoiminnasta perittävä maksu kuukaudessa

Huoltajilla on mahdollisuus valita, joko yli neljä tuntia kestävä toiminta klo 12.00 – 17.00 välisenä aikana tai max. neljä tuntia kestävä toiminta klo 12.00 – 16.00 välisenä aikana, sillä edellytyksellä, että lapsi lähtee tai noudetaan toimipaikasta viimeistään klo 16.00 kaikkina päivinä.

 • 130 euroa käyntimäärästä riippumatta yli neljä tuntia kestävä toiminta
 • 110 euroa käyntimäärästä riippumatta max. neljä tuntia kestävä toiminta
 • Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien taksojen mukainen
 • Huoltajilla on mahdollisuus erityisistä syistä saada maksuvapautus.
 • Maksuvapautusta myönnettäessä käytetään päivähoidon asiakasmaksujen periaatetta.
 • Maksuvapautta haetaan nuorisopalveluista, joka maksaa toimintaan osallistuvan lapsen iltapäivätoimintamaksun toiminnan järjestäjälle. Maksuvapauden myöntää nuorisopäällikkö.
 • Maksuvapautta haetaan lomakkeella, jonka saa pyydettäessä nuorisopalveluista.

Toimintaan hakeminen

 • Toimintaan haetaan sähköisesti, Wilma -verkkopalvelun kautta ja hakuaika on 1.4.2022 – 30.4.2022
 • Valinnat suoritetaan hakuajan päättymisen jälkeen
 • Tieto paikan myöntämisestä annetaan huoltajalle 31.5.2022 mennessä.

Valintaperusteet

Mikäli kaikille hakijoille ei löydy kerhopaikkaa, käytetään valinnassa seuraavia perusteita:

 1. ensimmäisen luokan oppilaat
 2. toisen luokan oppilaat
 3. sisaruus
 4. asuinpaikka
 5. arvonta

Lisätietoja

Nurmijärven nuorisopalvelut
 • 040 317 2060 / nuorisopäällikkö
 • 040 317 2059 / toimistosihteeri
 • ao. toimipiste