Nuorena Nurmijärvellä

Koululaisten iltapäiväkerhot

Lukuvuosi 2020 – 2021

Haku tapahtuu Wilma-verkkopalvelun kautta ja haku alkaa 1.4.2020 ja päättyy 30.4.2020

Käytä Wilman selain versiota.

Kun olet kirjautunut Wilmaan:

 1. valitse ensin oikea lapsi, jolle teet hakemuksen
 2. mene ”Hakemukset ja päätökset” – sivulle
 3. ylhäältä oikealta ”Luo hakemus” –> valitse ”Hakemus Iltapäivätoimintaan”
 4. täytä huolellisesti vaaditut kentät
 5. ”Tallenna tiedot” (jos tallentaminen ei onnistu, lue ”Muutoksia ei tallennettu:” kohta)

__________________________________________________

Ajankohtaista

Nurmijärven kunta noudattaa valitioneuvoston antamia suosituksia ja rajoituksia ajalle 18.3.-13.5.2020.

Tämän vaikutus:

Nuorisotiloihin ja kolulaisten iltapäiväkerhoihin.

13.5.2020 saakka
Nuoriso- ja kerhotilat on suljettu, eikä niissä järjestetä koululaisten iltapäiväkerhoja (kuin vain poikkeuksin)

14.5.2020 alkaen tiloissa jatkuu normaalisti koululaisten iltapäiväkerhot, muulta toiminnalta tilat pysyvät edelleen suljettuina.

ILTAPÄIVÄKERHOMAKSUT

 • Maaliskuun osalta peritään puolet kuukauden maksusta eli 55,00 euroa tai 65,00 euroa.
 • Huhtikuun osalta ei peritä maksua (ellei lapsi ole ollut iltapäiväkerhossa, jolloin perittävän maksun suuruus katsotaan tapaus kohtaisesti)
 • Toukokuun 14.-31.5.2020 ajalta laskutus on 65 euroa tai 75 euroa. Mikäli lapsi on ollut kerhossa myös alkukuussa, laskutus on normaali, 110 euroa tai 130 euroa.

________________________________________________

Yleistä

 • Nurmijärven kunta on päättänyt järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.8.2004 voimaan tulleen lain mukaan.
 • Kunta järjestää toimintaa itse sekä avustaa muita palvelun tuottajia.
 • Laki ei velvoita kuntia järjestämään toimintaa kaikille 1-2- luokkaisille ja erityislapsille. Kunta päättää missä laajuudessa toimintaa järjestetään.
 • Nurmijärvellä aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaa nuorisopalvelut.

Toiminnan tavoitteet

 • Iltapäivätoiminnan tavoitteena on järjestää ohjattua vapaa-ajantoimintaa välittömästi koulupäivän jälkeen, turvallisessa ympäristössä ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta.
 • Aktiivisen toiminnan lisäksi toimintaan osallistuville lapsille turvataan lepo ja rauhoittuminen sekä mahdollisuus läksyjen tekoon.
 • Toiminnassa tuetaan lapsen kasvua omatoimisuuteen.
 • Toiminnassa painotetaan kodin ja iltapäivätoiminnan välistä yhteistyötä.
 • Nurmijärvellä toimintaa järjestävillä tahoilla on kullakin omassa toiminnassaan tämän lisäksi erilaisia painotettuja tavoitteitaan.
 • Toimintaan osallistuville lapsille tarjotaan välipala.

Toiminnan laajuus ja järjestäjät yhteystietoineen

 • Toimintaa järjestetään koulupäivinä pääsääntöisesti klo 12.00-17.00 välisenä aikana.
 • Aamupäivätoimintaa ei järjestetä lukuvuonna 2020-2021.

Toimipisteet

Klaukkala

 • Monitoimitalo, Kuntotie 7  (Nurmijärven kunta)
 • Seurakuntakeskus, Ylitilantie 6  (Nurmijärven seurakunta)
 • Harjula, Viljelystien kerhohuone, Viljelystie 15 (Iltapäiväkerho Huvikumpu)
 • Syrjälän koulu, Kuusitie 4 (Iltapäiväkerho Huvikumpu)
 • Haikalan nuorisotila, Professorintie 5, (Iltapäiväkerho Huvikumpu)
 • Vendlaskolan, Syrjäläntie 35 (Nina Valli)

Lepsämä

 • Lepsämän koulu, Lepsämäntie 775  (Iltapäiväkerho Huvikumpu)

Metsäkylä

 • Metsäkylän koulu, Järventaustantie 163 (Nurmijärven seurakunta)

Uotila

 • Uotilan koulu, Uotilan koulutie 81 (Nurmijärven seurakunta)

Nurmijärven Kirkonkylä

 • Ahjola, Nahkurintie 6 (Nurmijärven kunta)
 • Kuusela, Malakiaksentie 5 (Nurmijärven seurakunta)

Rajamäki

 • Rajamäen nuorisotila, Kievarintie 14 (Nurmijärven kunta)
 • Länsikaaren koulu, Kehätie 37 (Taikakontti)

 Röykkä

 • Röykän Toimela, Männikönaukiontie 14 (Nurmijärven seurakunta) 

Karhunkorpi

 • Karhunkorven koulu, Raalantie 309 (Katja Pitkänen)

Yhteystiedot

 • Nurmijärven kunta/Merja Winha-Järvinen puh. 040 317 2060
 • Nurmijärven seurakunta/Helena Saulamo puh. 050 383 0393 
 • Vendla Hem och Skola rf./Nina Valli, nina.valli@hotmail.com
 • Iltapäiväkerho Huvikumpu, Miia Kalliomäki puh. 045 855 4248 , miia.kalliomaki@gmail.com
 • Taikakontti, Raija Köntti puh. 050 595 3981, taikakontti@gmail.com
 • Katja Pitkänen puh. 040 557 0612, katjapitkanen@luukku.com

Nurmijärven kunta/perhepäivähoito

Eri puolilla kuntaa mahdollisuuksien mukaan

Tiedustelut puh. 040 317 4060 

Iltapäivätoiminnasta perittävä maksu kuukaudessa

Huoltajilla on mahdollisuus valita, joko yli neljä tuntia kestävä toiminta klo 12.00 – 17.00 välisenä aikana tai max. neljä tuntia kestävä toiminta klo 12.00 – 16.00 välisenä aikana, sillä edellytyksellä, että lapsi lähtee tai noudetaan toimipaikasta viimeistään klo 16.00 kaikkina päivinä.

 • 130 euroa käyntimäärästä riippumatta yli neljä tuntia kestävä toiminta
 • 110 euroa käyntimäärästä riippumatta max. neljä tuntia kestävä toiminta

Nurmijärven kunta/varhaiskasvatus/perhepäivähoito

 • Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien taksojen mukainen
 • Huoltajilla on mahdollisuus erityisistä syistä saada maksuvapautus.
 • Maksuvapautusta myönnettäessä käytetään päivähoidon asiakasmaksujen periaatetta.
 • Maksuvapautta haetaan nuorisopalveluista, joka maksaa toimintaan osallistuvan lapsen iltapäivätoimintamaksun toiminnan järjestäjälle. Maksuvapauden myöntää nuorisopäällikkö.
 • Maksuvapautta haetaan lomakkeella, jonka saa pyydettäessä nuorisopalveluista.

Toimintaan hakeminen

 • Toimintaan haetaan sähköisesti, Wilma -verkkopalvelun kautta ja hakuaika on 1.4.2020 – 30.4.2020
 • Valinnat suoritetaan hakuajan päättymisen jälkeen
 • Tieto paikan myöntämisestä annetaan huoltajalle 31.5.2020 mennessä.

Valintaperusteet

Mikäli kaikille hakijoille ei löydy kerhopaikkaa, käytetään valinnassa seuraavia perusteita:

 1. ensimmäisen luokan oppilaat
 2. toisen luokan oppilaat
 3. sisaruus
 4. asuinpaikka
 5. arvonta

Lisätietoja

Nurmijärven nuorisopalvelut
 • 040 317 2060 / nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen
 • 040 317 2059 / toimistosihteeri Lea torni
 • ao. toimipiste

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?