Nuorena Nurmijärvellä

Koululaisten iltapäiväkerhot

Lukuvuosi 2020 – 2021

Haku tapahtuu Wilma-verkkopalvelun kautta ja haku alkaa 1.4.2020 ja päättyy 30.4.2020

Käytä Wilman selain versiota.

Kun olet kirjautunut Wilmaan:

 1. valitse ensin oikea lapsi, jolle teet hakemuksen
 2. mene ”Hakemukset ja päätökset” – sivulle
 3. ylhäältä oikealta ”Luo hakemus” –> valitse ”Hakemus Iltapäivätoimintaan”
 4. täytä huolellisesti vaaditut kentät
 5. ”Tallenna tiedot” (jos tallentaminen ei onnistu, lue ”Muutoksia ei tallennettu:” kohta)

Päätös iltapäiväkerhopaikasta löytyy Wilman-verkkopalvelusta.

__________________________________________________

Ajankohtaista

Iltapäiväkerhot aloittivat toimintansa to 13.8.2020

Toiminnassa huomioidaan opetushallituksen antamat ohjeet koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa koronaviruspandemian aikana.

 • Toimintaan ei saa osallistua lievästikään sairaana
 • Jos lapsi sairastuu toiminnan aikana, niin hänet siirretään henkilökunnan valvonnassa erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa.
 • Huoltajan tulee lapsen noudettua olla yhteydessä omaan terveysasemaansa ja toimia sieltä saatujen ohjeiden mukaan.
 • Käsihygieniasta huolehditaan tehostetutusti.
 • Lapsia ohjataan yskimään hihaan ja käyttämään nenäliinaa vain yhden kerran.
 • Tiloissa tulee huomioida tehostettu siivous.

Mikäli lapsesi ei osallistu jonain päivä kerhoon, niin ilmoitathan siitä suoraan ko. kerholle, etteivät ohjaajat turhaan odota lasta saapuvaksi.

Syyskausi päättyy ti 22.12.2020.

Kevätkausi alkaa 7.1.2021 ja päättyy 4.6.2021.

________________________________________________

Yleistä

 • Nurmijärven kunta on päättänyt järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.8.2004 voimaan tulleen lain mukaan.
 • Kunta järjestää toimintaa itse sekä avustaa muita palvelun tuottajia.
 • Laki ei velvoita kuntia järjestämään toimintaa kaikille 1-2- luokkaisille ja erityislapsille. Kunta päättää missä laajuudessa toimintaa järjestetään.
 • Nurmijärvellä aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaa nuorisopalvelut.

Toiminnan tavoitteet

 • Iltapäivätoiminnan tavoitteena on järjestää ohjattua vapaa-ajantoimintaa välittömästi koulupäivän jälkeen, turvallisessa ympäristössä ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta.
 • Aktiivisen toiminnan lisäksi toimintaan osallistuville lapsille turvataan lepo ja rauhoittuminen sekä mahdollisuus läksyjen tekoon.
 • Toiminnassa tuetaan lapsen kasvua omatoimisuuteen.
 • Toiminnassa painotetaan kodin ja iltapäivätoiminnan välistä yhteistyötä.
 • Nurmijärvellä toimintaa järjestävillä tahoilla on kullakin omassa toiminnassaan tämän lisäksi erilaisia painotettuja tavoitteitaan.
 • Toimintaan osallistuville lapsille tarjotaan välipala.

Toiminnan laajuus ja järjestäjät yhteystietoineen

 • Toimintaa järjestetään koulupäivinä pääsääntöisesti klo 12.00-17.00 välisenä aikana.
 • Aamupäivätoimintaa ei järjestetä lukuvuonna 2020-2021.

Toimipisteet

Klaukkala

 • Monitoimitalo, Kuntotie 7  (Nurmijärven kunta)
 • Seurakuntakeskus, Ylitilantie 6  (Nurmijärven seurakunta)
 • Harjula, Viljelystien kerhohuone, Viljelystie 15 (Iltapäiväkerho Huvikumpu)
 • Syrjälän koulu, Kuusitie 4 (Iltapäiväkerho Huvikumpu)
 • Haikalan nuorisotila, Professorintie 5, (Iltapäiväkerho Huvikumpu)
 • Vendlaskolan, Syrjäläntie 35 (Nina Valli)

Lepsämä

 • Lepsämän koulu, Lepsämäntie 775  (Iltapäiväkerho Huvikumpu)

Metsäkylä

 • Metsäkylän koulu, Järventaustantie 163 (Nurmijärven seurakunta)

Uotila

 • Uotilan koulu, Uotilan koulutie 81 (Nurmijärven seurakunta)

Nurmijärven Kirkonkylä

 • Ahjola, Nahkurintie 6 (Nurmijärven kunta)
 • Kuusela, Malakiaksentie 5 (Nurmijärven seurakunta)

Rajamäki

 • Rajamäen nuorisotila, Kievarintie 14 (Nurmijärven kunta)
 • Länsikaaren koulu, Kehätie 37 (Taikakontti)

 Röykkä

 • Röykän Toimela, Männikönaukiontie 14 (Nurmijärven seurakunta) 

Karhunkorpi

 • Karhunkorven koulu, Raalantie 309 (Katja Pitkänen)

Yhteystiedot

 • Nurmijärven kunta/Merja Winha-Järvinen puh. 040 317 2060
 • Nurmijärven seurakunta/Helena Saulamo puh. 050 383 0393 
 • Vendla Hem och Skola rf./Nina Valli, nina.valli@hotmail.com
 • Iltapäiväkerho Huvikumpu, Miia Kalliomäki puh. 045 855 4248 , miia.kalliomaki@gmail.com
 • Taikakontti, Raija Köntti puh. 050 595 3981, taikakontti@gmail.com
 • Katja Pitkänen puh. 040 557 0612, katjapitkanen@luukku.com

Nurmijärven kunta/perhepäivähoito

Eri puolilla kuntaa mahdollisuuksien mukaan

Tiedustelut puh. 040 317 4060 

Iltapäivätoiminnasta perittävä maksu kuukaudessa

Huoltajilla on mahdollisuus valita, joko yli neljä tuntia kestävä toiminta klo 12.00 – 17.00 välisenä aikana tai max. neljä tuntia kestävä toiminta klo 12.00 – 16.00 välisenä aikana, sillä edellytyksellä, että lapsi lähtee tai noudetaan toimipaikasta viimeistään klo 16.00 kaikkina päivinä.

 • 130 euroa käyntimäärästä riippumatta yli neljä tuntia kestävä toiminta
 • 110 euroa käyntimäärästä riippumatta max. neljä tuntia kestävä toiminta

Nurmijärven kunta/varhaiskasvatus/perhepäivähoito

 • Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien taksojen mukainen
 • Huoltajilla on mahdollisuus erityisistä syistä saada maksuvapautus.
 • Maksuvapautusta myönnettäessä käytetään päivähoidon asiakasmaksujen periaatetta.
 • Maksuvapautta haetaan nuorisopalveluista, joka maksaa toimintaan osallistuvan lapsen iltapäivätoimintamaksun toiminnan järjestäjälle. Maksuvapauden myöntää nuorisopäällikkö.
 • Maksuvapautta haetaan lomakkeella, jonka saa pyydettäessä nuorisopalveluista.

Toimintaan hakeminen

 • Toimintaan haetaan sähköisesti, Wilma -verkkopalvelun kautta ja hakuaika on 1.4.2020 – 30.4.2020
 • Valinnat suoritetaan hakuajan päättymisen jälkeen
 • Tieto paikan myöntämisestä annetaan huoltajalle 31.5.2020 mennessä.

Valintaperusteet

Mikäli kaikille hakijoille ei löydy kerhopaikkaa, käytetään valinnassa seuraavia perusteita:

 1. ensimmäisen luokan oppilaat
 2. toisen luokan oppilaat
 3. sisaruus
 4. asuinpaikka
 5. arvonta

Lisätietoja

Nurmijärven nuorisopalvelut
 • 040 317 2060 / nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen
 • 040 317 2059 / toimistosihteeri Lea torni
 • ao. toimipiste

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?