Koulumatkat ja -kuljetus

Koulukuljetuksen hakeminen

Koulukuljetus myönnetään vain hakemuksesta. Jos koulukuljetuksen myöntämisen periaatteet täyttyvät oppilaan kohdalla (kts. sivu Koulukuljetuksen periaatteet), tulee huoltajan hakea kuljetusta seuraavissa tilanteissa:

 • Oppilas aloittaa esiopetuksen tai perusopetuksen
 • Oppilas aloittaa yläkoulun, ellei koulukuljetusta ole myönnetty perusopetuksen loppuun saakka.
 • Oppilas muuttaa Nurmijärven kuntaan ja aloittaa Nurmijärven esi- tai perusopetuksessa
 • Oppilas vaihtaa koulua Nurmijärven kunnan sisällä
 • Osoite, josta koulukuljetus on myönnetty, vaihtuu kunnan sisällä
 • Oppilas tarvitsee koulukuljetuksen muista syistä (esim. koulumatka on todettu oppilaalle liian vaikeaksi tai rasittavaksi asiantuntijalausunnon perusteella)

Koulukuljetusta haetaan Wilmassa

Koulukuljetusta haetaan sähköisellä hakemuksella Wilmassa seuraavasti:

 • Kirjaudu Wilman selainversioon https://nurmijarvi.inschool.fi/
 • Valitse Wilmassa se oppilas, jolle kuljetusta haetaan
 • Valitse sinisestä yläpalkista Hakemukset ja päätökset
 • Valitse oikeasta yläreunasta Tee uusi hakemus
 • Valitse kuljetushakemus, täytä ja tallenna

Koulukuljetushakemuksia Wilmassa on valittavissa kaksi: 

 1. Koulukuljetushakemus  
 2. Koulukuljetushakemus toisen vanhemman osoitteesta  

Näin valitset oikean lomakkeen : 

 • Jos haet kuljetusta vain oppilaan asuinosoitteesta (väestörekisterin mukainen asuinosoite), täytä hakemus 1  
 • Jos haet kuljetusta vain toisen huoltajan osoitteesta, jossa oppilas asuu vuoroviikoin (osoite, joka ei ole oppilaan väestörekisterin mukainen osoite), täytä hakemus 2 
 • Jos haet kuljetusta molemmista, täytä molemmat hakemukset  

Kun hakemus on tallennettu onnistuneesti, näkyy se Wilmassa kohdassa Hakemukset ja päätökset ja Wilman etusivulla on ilmoitus avoimesta hakemuksesta. Avoin hakemus näkyy vain Wilman selainversiossa, ei mobiilisovelluksessa.  

Kuljetuksen hakeminen perheen muuttaessa Nurmijärvelle

Jos perhe on muuttamassa Nurmijärven kuntaan (esim. kesällä) ja huoltaja ei ole vielä voinut tehdä tunnuksia Wilmaan, pyydämme olemaan yhteydessä kunnan koulukuljetustiimiin koulukuljetukset@nurmijarvi.fi. Koulukuljetustiimi ohjeistaa koulukuljetuksen hakemisessa.

Koulukuljetuksen hakemisen aikataulu ja kuljetuspäätökset

Tulevaa lukuvuotta koskevat kuljetushakemukset liitteineen tule toimittaa viimeistään 1.6. mennessä. Saapuneet kuljetushakemukset pyritään käsittelemään kesän aikana. Jos päätös edellyttää asiantuntijalausuntoa, voi käsittelyä viivästyttää asiantuntijalausunnon puuttuminen. 1.6. jälkeen saapuneiden kuljetushakemusten käsittely aloitetaan elokuussa.

Koulukuljetusta voi hakea myös lukuvuoden aikana, jos koulukuljetukselle tulee tarve esimerkiksi muuton vuoksi.

Koulukuljetuspäätökset löytyvät Wilman selainkäyttöliittymästä kohdasta Hakemukset ja päätökset. Päätös avataan klikkaamalla päätöslinkkiä, jolloin näytölle avautuu enemmän tietoa päätöksestä. Hakemukset ja päätökset eivät näy Wilman mobiilisovelluksessa.

Tilapäinen kuljetustarve tapaturman vuoksi

Jos oppilas tarvitsee tapaturman johdosta tilapäistä koulukuljetusta, tulee huoltajan ilmoittaa kuljetustarpeesta koulukuljetukset@nurmijarvi.fi tai 040 317 2444, ja toimittaa lääkärinlausunto, josta selviää mille aikavälille kuljetusta suositellaan. Lääkärintodistuksen voi toimittaa joko oppilaan kouluun, postitse kunnan kuljetustiimille tai sähköpostilla koulukuljetukset@nurmijarvi.fi (sähköpostilla lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla). Nämä ns. tapaturmakuljetukset pyritään järjestämään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuudentena arkipäivänä lääkärinlausunnon saapumisesta. Tapaturmakuljetuksia ei tarvitse hakea Wilman kautta.