Ajankohtaiset asemakaavat

2-248 Peltomiehenkuja

Asemakaavan muutoksen laatiminen käynnistetään Kirkonkylän itäosassa, Ilvesvuoren työpaikka-alueen pohjoispuolella. Kaavamuutosalueena on toimitilarakennusten KTY-2 -korttelialue 2489. Alueen pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria.

Asemakaavan muutoksella kolmen KTY-2 – tontin sijasta alueelle sijoitetaan kaksi KTY-2 – tonttia. Samalla päivitetään tonttien numerointia ja rakennusoikeuksia.

  • Asemakaavan muutos tuli voimaan 4.5.2022.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen 11.01.2022 § 2.
  • Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 28.10.-26.11.2021.
  • Asemakaavamuutoksen vireilletuloilmoitus, kaavaluonnos ja suunnitteluaineisto pidettiin nähtävillä 2.9.-4.10.2021.
  • Tekninen johtaja on päätöksellään 18.8.2021 § 36 päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta, hyväksynyt asemakaavan muutosluonnoksen sekä päättänyt asettaa suunnitteluaineiston nähtäville.

Lisätietoja hankkeesta antaa: