Ajankohtaiset asemakaavat

2-242 Ilvesvuoren työpaikka-alueen korttelin 2421 tontti 1 ja LP-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alueen asemakaavaa tarkistetaan korttelin 2421 tontin 1 ja sen pohjoispuolella sijaitsevan pysäköintialueen osalta. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus osoittaa toteutumaton liiketontti ja yleinen pysäköintialue toimitilarakennusten korttelialueeksi.

  • Asemakaavan muutos tuli voimaan 2.3.2022.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi asemakaavamuutoksen 16.12.2021 § 116
  • Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 28.10.-26.11.2021.
  • Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 12.8.-10.9.2021.
  • Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 13.-27.8.2020.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt asemakaavan laatimisen vireilletulosta 9.6.2020 § 49.