Ajankohtaiset asemakaavat

2-243 Rantapuisto

Asemakaavan muutoksen laatiminen käynnistettiin Kirkonkylän keskustan eteläosassa, Antturintien ja Sompiontien risteyksessä. Alue on tällä hetkellä rakentamatonta urheilu- ja virkistyspalvelujen korttelialutta.

Alueelle suunnitellaan keskustamaista pientaloasutusta, ns. minitontteja. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa vaihtoehtoisia toteuttamistapoja ja hankintakustannuksiltaan edullisia pientalotontteja rakentajille, jotka arvostavat asumista keskustan palvelujen ja liikenneyhteyksien äärellä, mutta eivät tarvitse suurta tonttia tai piha-aluetta. Alue on Nurmijärven kunnan omistuksessa.

  • Asemakaavan muutos tuli voimaan 29.8.2022.
  • Kunnanvaltuusto hyväksyy laaditut vastineet saatuihin lausuntoihin sekä muistutuksiin ja hyväksyy Rantapuiston asemakaavan muutoksen 15.06.2022 § 54.
  • Kunnanhallitus päättää asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää valtuustolle, että se hyväksyy laaditut vastineet saatuihin lausuntoihin sekä muistutuksiin ja hyväksyy Rantapuiston asemakaavan muutoksen 30.05.2022 § 134.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ne hyväksyvät laaditut vastineet saatuihin lausuntoihin sekä muistutuksiin ja hyväksyvät Rantapuiston asemakaavan muutoksen 3.5.2022 § 27.
  • Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 27.1.-28.2.2022.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen kokouksessaan 30.11.2021 § 104. Kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa suunnitteluaineiston nähtäville kokouksessaan 20.12.2021 § 324.
  • Asemakaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä vaihtoehtoiset asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 15.4.-17.5.2021.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta 2.3.2021 § 16. Kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä vaihtoehtoiset asemakaavan muutosluonnokset ja asettaa suunnitteluaineiston nähtäville 29.3.2021 § 86.

Lisätietoa minitalorakentamisesta.