Ajankohtaiset asemakaavat

3-297 Kyijynpuisto

Klaukkalan Kyijynpuiston alueelle laaditaan asemakaavan muutos. Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalan keskustassa, rajoittuen idässä Klaukkalantiehen, lännessä Isosepän ja Pohjoisessa Viirintien katualueisiin.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on keskustatoimintojen pysyminen nykyisen keskustan läheisyydessä sekä rakenteen tiivistäminen ja kerrostalorakentamisen lisääminen keskustassa. 

  • Kunnanhallitus hyväksyi 18.3.2018 § 45 asemakaavan muutosluonnoksen ja päätti asettaa suunnitteluaineiston nähtäville 11.4-3.5.2019 väliseksi ajaksi.
  • Vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 21.8.2008 alkaen.
  • Kaavoituslautakunta päätti 17.6.2008 § 76 ilmoittaa asemakaavaa koskevan kaavamuutoksen vireilletulleeksi.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?