Minitalo­rakentaminen

Tutustu minitalorakentamiseen.

Minitalo ja -tontti sopivat rakentajalle, joka arvostaa palveluiden, joukkoliikenteen ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksien läheisyyttä, mutta ei tarvitse suurta taloa tai pihaa sen ympärille. Minitalot ovat myös ekologinen valinta ihmisille, jotka liikkuvat mieluusti jalan tai pyörällä.

Minitonteista kiinnostuneita ovat yleensä rakentajat, joiden ruokakunnan koko on pieni ja rakentamisbudjetti on maltillinen. He arvostavat keskusta-asumista, mutta haluavat itse vaikuttaa siihen millaisessa asunnossa asuvat. Minitalo on hankintakustannuksiltaan edullinen pienikokoisesta tontista ja talosta johtuen. Lopulliseen hintalappuun vaikuttaa luonnollisesti myös oman työn osuus ja materiaalivalinnat.

Minitontin rajoitteita

Tontin pieni koko rajoittaa jonkin verran talotyypin valintaa. Tämä ei useimmille rakentajille kuitenkaan ole ongelma, sillä yli puolet omakotitaloista, mukaan lukien talopaketit, suunnitellaan yksilöllisesti rakentajan tarpeiden mukaan (lisää asiasta pientaloteollisuuden verkkosivuilla).

Koska tontit ovat pinta-alaltaan sekä mitoiltaan pienempiä, niin runkosyvyyden tulee olla melko kapea. Oheisaineistossa on tutkittu lähinnä 5–6 metrin runkosyvyydellä toteutettavia ratkaisuja. Näillä mitoilla on kuitenkin hyvinkin mahdollista toteuttaa koti jopa keskikokoiselle perheelle, siten, että vähimmäisetäisyydet naapuritontin rakennuksiin esimerkiksi palomääräysten sekä asuintilojen pääikkunoiden edessä edellytettävien vapaiden näkymien osalta täyttyvät. Esimerkkejä erilaisista mahdollisista pohjaratkaisuista on esitetty Minitalon rakentajat-sivulla.

Pienistä mittasuhteista johtuen alueella onkin syytä huomioida tarkkaan juuri palomääräysten, vapaiden näkymien, lumitilojen, hulevesien viivytyksen sekä autojen paikoituksen edellyttämät tilavaraukset, jotta hanke on kaikilta osin toteuttamiskelpoinen ja lopputulos hyvä. Vähäisiä neliöitä ei kannata myöskään käyttää liikaa aputiloihin tai säilytykseen, vaan itse asumiseen.

Rantapuiston minitalotontit

Kirkonkylän Rantapuiston alueelle on tulossa myyntiin 12 kpl minitaloille soveltuvia minitontteja, joiden pinta-alat ovat 436–551 m2. Neliöhinta on 85 euroa.

Kenelle minitalo voisi olla sopiva asumisvaihtoehto? 

Klikkaa yo. Minitalon rakentajat-kuvaketta ja tutustu kuvitteellisiin rakentajiin ja minitalojen pohjapiirustuksiin.

Rakennushankkeeseen apua ja neuvoja

Pientaloteollisuuden verkkosivuilta löytyy hyvää yleistietoa omakotirakentamisesta. Rakennusvalvonta opastaa rakentajia lupa-asioissa. Aivan olennainen apu ja tuki rakennushankkeessa on kuitenkin pätevä ja luotettava ammattilainen, esimerkiksi arkkitehtisuunnittelija tai pääsuunnittelija, joka selvittää rakentajan puolesta lupaan ja määräyksiin sekä tontin reunaehtoihin liittyvät asiat. Lisäksi ammattilaiselta saa kokemusperäistä tietoa eri ratkaisujen vaikutuksesta toteutettavuuteen ja kustannuksiin. Tätä kautta löytyvät usein myös muut suunnittelijat, rakennusalan ammattilaiset ja tavaratoimittajat.

Talotehtaat tekevät myös minitaloja. Osa markkinoi minitaloja osana mallistoaan ja osalla erityisratkaisut suunnitellaan erikseen kohteeseen sopivaksi. Talotehtaat tekevät tarjouksen myös rakentajan omien suunnitelmien pohjalta ja auttavat työstämään ideasta toteutussuunnitelmat sekä lupakuvat.

Paikallarakentajat voivat suunnitella kotinsa itse valitsemansa suunnittelijan kanssa ja ottaa suunnitelmien pohjalta yhteyttä paikallisiin toteuttajiin tai alueella toimiviin talomyyjiin. Myös valmiit talomallit taipuvat usein tilaajan erityistarpeisiin. Usein ns. minitaloiksi soveltuvat valmiit vaihtoehdot löytyvätkin esimerkiksi talviasuttavien vapaa-ajanasuntojen kategoriasta.

Talotehtaat ammattilaisineen toimivat rakentajan asiamiehinä selvittäessään mallistonsa tai yhdessä suunnitellun vaihtoehdon soveltuvuutta juuri kyseiseen kohteeseen ja kaavamääräyksiin. Heillä on myös esittää vaihtoehtoja eri toteutustavoista ja valmiusasteista huomioiden esimerkiksi rakentajan oman realistisen rakentamiseen käytettävissä olevan ajan ja osaamisen eli valmiuden osallistua toteutukseen ja säästää sitä kautta kustannuksissa. Helpoimmillaan asiakas valitsee talon kuvastosta, kehittää sitä yksityiskohtien osalta mieleisekseen ja tilaa sen muuttovalmiina tontilleen. Lisätietoa ja vaihtoehtoja on hyvin tarjolla talotehtaiden verkkosivuilla.