Teemasivut

Minitalo­rakentaminen

Nurmijärven kunta valmistelee asemakaavan muutosta Kirkonkylän Rantapuiston alueella (tarkemmat tiedot alueesta ajankohtaiset asemakaavat). Asemakaavan muutosluonnoksen mukaan alueelta olisi tulossa myyntiin 6–12 kpl minitaloille soveltuvia minitontteja.

Minitalotontit

Minitalorakentaminen sopii rakentajalle, joka arvostaa Kirkonkylän palveluiden, joukkoliikenteen ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksien läheisyyttä, mutta ei tarvitse suurta taloa tai pihaa sen ympärille. Alueen tonttien koko vaihtelee, 400–500 m2, ja tontin koosta riippuen sille voi rakentaa noin 80–120 kerrosneliömetrin suuruisen omakotitalon aputiloineen. Käytännössä tämä mahdollistaa erilaiset toteutukset pienestä mummonmökistä 4 h+k+s kokoisiin perheasuntoihin.

Milloin tontit tulevat myyntiin?

Tonttien myyntiaikataulu riippuu asemakaavahankkeen valmisteluaikataulusta sekä kunnallistekniikan rakentamisaikataulusta. Tonttien koot ja mitoitus voivat myös tarkentua osana kaavaprosessia. Asemakaavan odotetaan alustavasti tulevan hyväksymiskäsittelyyn vuoden vaihteessa 2021–2022. Kaavaratkaisusta riippuen kadunrakentaminen ja tarvittava yhdyskuntatekninen huolto toteutetaan erikseen oman aikataulun ja laadittavien katusuunnitelmien mukaan, arviolta vuoden parin kuluessa asemakaavan muutoksen hyväksymisestä.

Miten tonttia haetaan?

Omakotitontteja luovutetaan vuokraamalla tai myymällä tonttihakujen kautta. Tieto tonttien luovutuksesta julkaistaan maanhankinnan toimesta. Ohjeet tontin hakemiseen löytyvät verkkosivuiltamme. Kiinnostuneiden rakentajien kannattaa seurata kaavaprosessin etenemistä ja tonttihakuun liittyvää viestintää. Kohteen hinnoittelusta (alueellinen neliöhinta, €/m2) päätetään kunnan hankkeissa aluekohtaisesti osana päätöksentekoa.

Minitontin rajoitteita

Tontin pieni koko rajoittaa kuitenkin talotyypin valintaa. Tämä ei useimmille kuitenkaan ole ongelma, sillä yli puolet omakotitaloista, mukaan lukien talopaketit, suunnitellaan yksilöllisesti rakentajan tarpeiden mukaan (lue lisää https://www.pientaloteollisuus.fi/). Kotitalouksista jopa 45 % on yhden hengen talouksia, mikä on tarpeen huomioida tonttitarjonnassa ja uusissa asumisratkaisuissa (lue juttu Yhteishyvälehdestä).

Koska tontit ovat pinta-alaltaan sekä mitoiltaan pienempiä, seuraa tästä se, että runkosyvyyden tulee olla melko kapea. Oheisaineistossa on tutkittu lähinnä 5–6 metrin runkosyvyydellä toteutettavia ratkaisuja. Näillä mitoilla on kuitenkin hyvinkin mahdollista toteuttaa koti jopa keskikokoiselle perheelle, siten, että vähimmäisetäisyydet naapuritontin rakennuksiin esimerkiksi palomääräysten sekä asuintilojen pääikkunoiden edessä edellytettävien vapaiden näkymien osalta täyttyvät. Esimerkkejä erilaisista mahdollisista pohjaratkaisuista on esitetty ohessa. Pienistä mittasuhteista johtuen alueella onkin syytä huomioida tarkkaan juuri palomääräysten, vapaiden näkymien, lumitilojen, hulevesien viivytyksen sekä autojen paikoituksen edellyttämät tilavaraukset, jotta hanke on kaikilta osin toteuttamiskelpoinen ja lopputulos hyvä. Vähäisiä neliöitä ei kannata myöskään käyttää liikaa aputiloihin tai säilytykseen, vaan itse asumiseen.

Kenelle minitalo voisi olla sopiva asumisvaihtoehto? Tutustu alla kuvitteellisiin rakentajiin ja minitalojen pohjapiirustuksiin.

Rakennushankkeeseen apua ja neuvoja

Pientaloteollisuuden verkkosivuilta löytyy hyvää yleistietoa omakotirakentamisesta. Rakennusvalvonta opastaa rakentajia lupa-asioissa. Aivan olennainen apu- ja tuki rakennushankkeessa on kuitenkin pätevä ja luotettava ammattilainen, esimerkiksi arkkitehtisuunnittelija tai pääsuunnittelija, joka selvittää rakentajan puolesta lupaan ja määräyksiin sekä tontin reunaehtoihin liittyvät asiat ja antaa kokemusperäistä tietoa eri ratkaisujen vaikutuksesta toteutettavuuteen ja kustannuksiin. Tätä kautta löytyvät usein myös muut suunnittelijat, rakennusalan ammattilaiset ja tavaratoimittajat.

Talotehtaat tekevät myös minitaloja. Osa markkinoi minitaloja osana mallistoaan ja osalla erityisratkaisut suunnitellaan erikseen kohteeseen sopivaksi. Talotehtaat tekevät tarjouksen myös rakentajan omien suunnitelmien pohjalta ja auttavat työstämään ideasta toteutussuunnitelmat sekä lupakuvat. Paikallarakentajat voivat suunnitella kotinsa itse valitsemansa suunnittelijan kanssa ja ottaa suunnitelmien pohjalta yhteyttä paikallisiin toteuttajiin tai alueella toimiviin talomyyjiin. Myös valmiit talomallit taipuvat usein tilaajan erityistarpeisiin. Usein ns. minitaloiksi soveltuvat valmiit vaihtoehdot löytyvätkin esimerkiksi talviasuttavien vapaa-ajanasuntojen kategoriasta.

Talotehtaat ammattilaisineen toimivat rakentajan asiamiehinä selvittäessään mallistonsa tai yhdessä suunnitellun vaihtoehdon soveltuvuutta juuri kyseiseen kohteeseen ja kaavamääräyksiin. Heillä on myös esittää vaihtoehtoja eri toteutustavoista ja valmiusasteista huomioiden esimerkiksi rakentajan oman realistisen rakentamiseen käytettävissä olevan ajan ja osaamisen eli valmiuden osallistua toteutukseen ja säästää sitä kautta kustannuksissa. Helpoimmillaan asiakas valitsee talon kuvastosta, kehittää sitä yksityiskohtien osalta mieleisekseen ja tilaa sen muuttovalmiina tontilleen. Lisätietoa ja vaihtoehtoja on hyvin tarjolla talotehtaiden verkkosivuilla.