Kadut ja tiet

Siistiksi

Siivoussyyskuu!

Järjestä siivoustalkoot omalla kotikylälläsi 31.8. – 30.9.2019

Perinteiset Nurmijärven kunnan yleisten alueiden siivoustalkoot järjestetään taas syyskuussa. Siivoustalkoot ovat osana Nurmijärven kunnan Siistiksi-projektia!

Oman ympäristönsä viihtyisyyteen ja siisteyteen voi vaikuttaa myös talkoovoimin. Siivoustalokoita on järjestetty Nurmijärvellä jo yli 30 vuoden ajan ja Nurmijärven kunta tukee kuntalaisten talkoita tarjoamalla talkoolaisille siivoukseen tarvittavat jätesäkit ja kertyneiden roskien kuljetuspalvelun. Siivoustalkoille sopivia alueita ovat yleiset viheralueet kuten metsiköt, puistot, tien pientareet ja rannat. Talkoissa kerätään pois vain luontoon kuulumatonta roskaa, ei eloperäistä ainesta kuten lehtiä ja risuja. Kiinteistöjen tontit ja piha-alueet eivät kuulu talkoiden piiriin.

Viime keväänä (22.4. – 20.5.) talkootapahtumia järjestettiin 20 (Rajamäellä 2 kpl, Klaukkalassa 4 kpl ja Nurmijärven kirkonkylällä 4 kpl) ja roskia saatiin pois luonnosta yli 250 jätesäkillistä!
Kokoa siis omalta alueeltasi talkooporukka ja haasta naapurikylä mukaan siivoustalkoisiin!

Talkoisiin osallistuminen on helppoa:

 1. Talkoojärjestäjä kokoaa porukan itse ja määrittää talkooajankohdan ja -paikan.
 2. Jätesäkkejä voi hakea joko kirjastoista tai Kiertokapulan Metsä-Tuomelan jätteenkäsittelyalueelta. 
 3. Talkoita voi mainostaa esim. paikallisilla Facebook-sivuilla, ilmoitustauluilla ja Nurmijärven kunnan tapahtumasivuilla.
 4. Talkoiden jälkeen, tilaa roskasäkkien nouto Lassila & Tikanojalta Asiakaspalvelu puh. 010 636 5000. Ilmoita tilausta tehdessäsi selkeästi:
  • mistä säkit ovat noudettavissa
  • säkkien määrä
  • yhteyshenkilönne / talkooporukan vetäjän yhteystiedot
  • maksajana Nurmijärven kunnan siivoustalkoot
 5. Kerätkää täydet säkit valmiiksi jäteauton kulkureitin varrelle sovittuun paikkaan. Säkkejä ei voida hakea puistoista, metsästä eikä yli 10 metrin päästä ajoreitistä.

Terveisiä siivouksen lomasta voi lähettää Nurmijärven kunnan Facebook-sivuille tai Nurmijärvi siistiksi -Facebook-sivuille https://www.facebook.com/siistiksinurmijarvi/ tai merkitsemällä Instagramissa kuva #siivoussyyskuu #nurmijarvi

Mainospohja talkoiden markkinointia varten

Tervetuloa osaksi Siistiä ilmiötä!

Siistiksi-projekti – kunnan kärkihanke

Siistiksi-projektin tavoitteena on, että parannetaan yhdessä kunnan yleisten ja julkisten alueiden sekä kiinteistöjen ulkoalueiden siisteyttä sekä samalla tuetaan ja aktivoidaan kuntalaisten ja kolmannen sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Lisäksi tavoitteena on löytää ja vakiinnuttaa hyviä käytäntöjä siisteysasiassa. Kunnan rooli projektissa on tukea ja vahvistaa jo olemassa olevia siivoustempauksia ja kannustaa kuntalaisia myös uusiin tapoihin siisteyden parantamisessa.

Projektin tavoitteita ovat mm.

 • koetun siisteyden parantuminen Nurmijärvellä (lähtötasoina vuodet 2016 ja 2017)
 • kuntalaiset ja 3-sektori ovat aktiivisia ja omatoimisia lähialueensa siisteyden ylläpitämisessä
 • työllistettävät osallistuvat aktiivisesti kunnan eri alueiden siistimistehtäviin
 • eri tahojen tietoisuus ja organisoituminen siisteysasiassa on riittävää sekä hyväksi koetut käytännöt ja toimintatavat on otettu käyttöön
 • kunnalla on edellytyksiä luova ja taustalla tukeva rooli siisteysprojektissa

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?