Kadut ja tiet

Kävely ja pyöräily

Nurmijärven kunnan alueella on kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä yhteensä n. 100 km. Nurmijärven kunnassa on lukuisia kevyen liikenteen väyliä, puistoraitteja, ulkoilureittejä, hiihtolatuja, vaellusreittejä sekä muita ulkoiluun tarkoitettuja kevyen liikenteen yhteysreittejä. Kaikilla reiteillä ei ole talvikunnossapitoa.

Pääsääntöisesti mopoilu on kielletty kevyen liikenteen väylillä kunnan alueella, mutta poikkeuksia löytyy. Mopoilun salliminen osoitetaan lisäkilvellä.

Nurmijärven Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laatiminen on aloitettu tammikuussa 2023. Edistämisohjelman tavoitteena on kartoittaa Nurmijärven jalankulun ja pyöräilyreittien nykytila ja tulevaisuuden kehityskohteet. Ohjelman yhteydessä päivitetään vuonna 2010 valmistunut Nurmijärven Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelma, joka kokosi yhteen tiedot olemassa olevista väylistä ja reiteistä sekä tulevaisuuden tarpeet.

Kävelyn ja pyöräliikenteen asukaskyselyn 2023 tulokset https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/maankaytto-ja-liikenne/kyselyjen-tulokset/

Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelma 2010

Reitistösuunnitelma

Reitistösuunnitelman liitteet

Tutustu myös Liikunta ja ulkoilu -sivuihin