Kadut ja tiet

Kävely ja pyöräily

Nurmijärven kunnan alueella on kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä yhteensä n. 100 km. Nurmijärven kunnassa on lukuisia kevyen liikenteen väyliä, puistoraitteja, ulkoilureittejä, hiihtolatuja, vaellusreittejä sekä muita ulkoiluun tarkoitettuja kevyen liikenteen yhteysreittejä. Kaikilla reiteillä ei ole talvikunnossapitoa.

Pääsääntöisesti mopoilu on kielletty kevyen liikenteen väylillä kunnan alueella, mutta poikkeuksia löytyy. Mopoilun salliminen osoitetaan lisäkilvellä.

Vuonna 2010 on valmistunut Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena oli koota yhteen tiedot olemassa olevista väylistä ja reiteistä sekä tulevaisuuden tarpeet.

Reitistösuunnitelma

Reitistösuunnitelman liitteet

Tutustu myös Liikunta ja ulkoilu -sivuihin