Kadut ja tiet

Yksityistiet

Yksityistielaki muuttuu – oletko valmis?

Vuoden alussa voimaanastuneen yksityistielain myötä kunta voi myöntää avustusta ainoastaan toimiville tiekunnille. Kunta tukee ja opastaa tiekuntia muutosvaiheen yli – koko koulutuspaketti on saatavilla itse opiskeltavaksi!

Koulutus 26.11.2019: avustuskelpoisuus, yksiköinti ja tiekunnan vuodenkierto

Seuraavassa koulutuksessa ovat pääosassa tiekunnan avustuskelpoisuuden varmistaminen, yksikkölaskelman perusteet sekä vuosittain muistettavat asiat yksityistien hoidossa ja hallinnoinnissa.

Kunnossapito- ja perusparannusavustukset

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan tiejaosto käsittelee yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset. Avustusten hakumenettelystä julkaistaan kuulutukset kunnan ilmoitustauluilla sekä kunnan virallisessa ilmoituslehdessä. Kunnossapitoavustusta haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella. Perusparannusavustushakemus tehdään vapaamuotoisena ja siihen liitetään hankkeen kustannusarvio ja tarpeen mukaan parantamissuunnitelma. Hakemukset tulee toimittaa tiejaostolle toukokuun loppuun mennessä.

1.1.2019 alkaen tiejaostolla ei ole enää toimivaltaa käsitellä toimitustehtäviä eikä tiekunnan uusia kirjallisia vaatimuksia tiekuntien päätöksistä, joihin ei olla tyytyväisiä ja joihin halutaan muutosta.

Yksityisteiden ja kunnan väliset hoitosopimukset on irtisanottu

Yksityistielaki muuttui 1.1.2019, jonka johdosta Nurmijärven kunta on irtisanonut yksityisteiden hoitosopimukset 1.1.2019 alkaen (teknisen lautakunnan päätös 25.4.2019 / § 32). Kunta voi jatkaa tienhoitoa siirtymäajan 1.5.2019 loppuun asti. Tämän jälkeen tie jää tiekunnan hoitovastuulle. Tältä sivulta löydät tietoa miten toimia. Tarvittaessa voit olla yhteydessä kunnan yksityistieneuvojaan, yhteystiedot alla.

Ohjeita tiekunnan uudelleen käynnistämiseen vaihe vaiheelta on koottu näille sivuille.

Mikä muuttuu?

Tammikuun alussa voimaanastunut yksityistielaki korvaa vuoden 1963 lain. Lain tarkoituksena on muun muassa taata tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Nurmijärven kunnan alueella on noin 290 kilometriä yksityisteitä, joista vastaavat tiekunnat ja niiden osakkaat.

Jatkossa uusi yksityistielaki estää kuntia avustamasta yksityistietä, mikäli yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa. Nurmijärven kunta toivoo, että ei-toimivat tiekunnat käynnistävät toimintansa uudelleen ja lain edellyttämällä tavalla.

Toimiva tiekunta mahdollistaa avustuksen hakemisen kunnasta

Aiemmin kunta on avustanut osaa yksityisteistä hoitosopimuksilla. Tästä johtuen osa yksityistiellä asuvista kuvittelee kotitietään ”kunnan tieksi”. Uuden lain myötä kunta voi edelleen avustaa yksityisteitä, kunhan tietä varten on perustettu tiekunta, ja joka toimii lain mukaisesti. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot on oltava ajan tasalla valtion yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Kunta kouluttaa ja tukee tiekuntia muutoksessa

Tarkoituksena on, että kunnan hoitosopimus- ja avustuskäytäntö muuttuu uuden lain mukaiseksi noin vuoden siirtymäajan puitteissa. Nurmijärven kunta toimii tiekuntien tukena muutosvaiheessa, jotta yksityisteillä asuvat voivat sopeutua uuden lain määräämään tilanteeseen. 

Valmistelu kunnassa

Tekninen lautakunta käsitteli 13.12.2018 yksityistielain uudistumista 1.1.2019 alkaen ja kunnan hoitosopimus- ja avustuskäytännön muutostarvetta, minkä pohjalta jatkovalmisteluja tehdään.

Lisää tietoa yksityisteistä

Lainsäädäntöä

Toimivat tiekunnat

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?