Kadut ja tiet

Yksityistiet

Maantiet ovat valtion ja asemakaava-alueen kadut ovat kunnan ylläpitämiä teitä. Muut tiet ovat yksityisteitä, ja tienpitäjiä ovat osakkaat. Asiasta tarkemmin Katujen ja tiealueiden kunnossapito-sivulla.

Lisätietoa yksityisteistä Suomen tieyhdistyksen verkkosivuilta (tutustu myös sivulla oleviin yksityisoppaisiin) ja Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Työpaja ja kysely yksityisteiden tiekunnille

Yksityisteiden tiekunnille järjestettiin 10.11.2021 työpaja, jonka tavoitteena oli kuulla tiekuntien ideoita ja mielipiteitä nykyisen avustusjärjestelmän kehittämiseksi.

Yksityisteiden tiekunnilla ja niiden osakkailla oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä yksityisteiden avustusjärjestelmästä ja sen kehittämistarpeista myös 15.-24.11.2021 avoinna olleessa kyselyssä.

Tutustu työpajan ja kyselyn antiin ”Koulutukset ja tilaisuudet yksityisteiden osakkaille”-sivulla.

Kyselyn tuloksia sekä tiekunnille 10.11.2021 pidetyn työpajan tuloksia hyödynnetään yksityisteiden avustusjärjestelmän kehittämistyössä. Tulokset raportoidaan kunnanhallitukselle, ja valtuuston on tarkoitus päättää päivitetystä avustusjärjestelmästä alkuvuoden 2022 aikana.