Kadut ja tiet

Yksityistiet

Yksityistielaki muuttui – oletko valmis?

Vuoden 2019 alussa voimaanastuneen yksityistielain myötä kunta voi myöntää avustusta ainoastaan toimiville tiekunnille. Kunta tukee ja opastaa tiekuntia muutosvaiheen yli.

Mikä muuttuu uudessa laissa?

Tammikuun alussa 2019 voimaanastunut yksityistielaki korvaa vuoden 1963 lain. Lain tarkoituksena on muun muassa taata tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Nurmijärven kunnan alueella on noin 290 kilometriä yksityisteitä, joista vastaavat tiekunnat ja niiden osakkaat.

Jatkossa uusi yksityistielaki estää kuntia avustamasta yksityistietä, mikäli yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa. Nurmijärven kunta toivoo, että ei-toimivat tiekunnat käynnistävät toimintansa uudelleen ja lain edellyttämällä tavalla.

Kunnossapito- ja perusparannusavustukset

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta käsittelee yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset. Avustusten hakumenettelystä julkaistaan kuulutukset kunnan ilmoitustauluilla sekä kunnan virallisessa ilmoituslehdessä.

Kunnossapitoavustusta haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella. Perusparannusavustushakemus tehdään vapaamuotoisena ja siihen liitetään hankkeen kustannusarvio ja tarpeen mukaan parantamissuunnitelma. Hakemukset tulee toimittaa toukokuun loppuun mennessä.

Yksityisteiden ja kunnan väliset hoitosopimukset ovat rauenneet – nyt on aika käynnistää tiekunta uudelleen

Yksityistielaki muuttui 1.1.2019, jonka johdosta Nurmijärven kunta on irtisanonut yksityisteiden hoitosopimukset 1.1.2019 alkaen (teknisen lautakunnan päätös 25.4.2019 / § 32). Kunta voi jatkaa tienhoitoa siirtymäajan 1.5.2020 loppuun asti. Tämän jälkeen tie jää tiekunnan hoitovastuulle.

Ohjeita tiekunnan uudelleen käynnistämiseen vaihe vaiheelta on koottu näille sivuille. Tarvittaessa voit olla yhteydessä kunnan yksityistieneuvojaan, yhteystiedot alla.

Toimiva tiekunta mahdollistaa avustuksen hakemisen kunnasta

Aiemmin kunta on avustanut osaa yksityisteistä hoitosopimuksilla. Tästä johtuen osa yksityistiellä asuvista kuvittelee kotitietään ”kunnan tieksi”. Uuden lain myötä kunta voi edelleen avustaa yksityisteitä, kunhan tietä varten on perustettu tiekunta, ja joka toimii lain mukaisesti. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot on oltava ajan tasalla valtion yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Kunta kouluttaa ja tukee tiekuntia muutoksessa

Valmistelu kunnassa

Tekninen lautakunta käsitteli 13.12.2018 yksityistielain uudistumista 1.1.2019 alkaen ja kunnan hoitosopimus- ja avustuskäytännön muutostarvetta, minkä pohjalta jatkovalmisteluja tehdään.

Lisää tietoa yksityisteistä

Lainsäädäntöä

Toimivat tiekunnat

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?