Kadut ja tiet

Yksityistiet

Maantiet ovat valtion ja asemakaava-alueen kadut ovat kunnan ylläpitämiä teitä. Muut tiet ovat yksityisteitä, ja tienpitäjiä ovat osakkaat. Asiasta tarkemmin Katujen ja tiealueiden kunnossapito-sivulla.

Lisätietoa yksityisteistä Suomen tieyhdistyksen verkkosivuilta (tutustu myös sivulla oleviin yksityisoppaisiin) ja Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Kunnanhallituksen päätös 9.5. yksityistieavustusten myöntämisehtojen esityksestä

Uusitut yksityistieavustusten myöntämisehdot olivat 9.5. 2022 kunnanhallituksen päätöksenteossa. Kunnanhallituksen esityslistalla esitettiin:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy

  • uusitut yksityistieavustusten myöntämisehdot liitteen mukaisesti sekä
  • takautuvan kunnossapitoavustuksen periaatteet vuodelta 2021 esittelytekstissä kuvatun mukaisesti

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen seuraavin lisäyksin:

  • päätöstekstiin kirjataan hallintokulut, jotka kuuluvat hyväksyttyjen kunnossapitokustannuksien piiriin. (mm. yksiköinnistä aiheutuvat kustannukset, hoitokunnan kohtuullisista palkkioista aiheutuvat kustannukset sekä tavanomaiset toimistokulut).
  • esitystekstin viimeiseen kappaleeseen lisätään seuraava teksti: ”Loppuraportin lisäksi kunnanhallitukselle tuodaan vuosittain tiedoksi ja arvioitavaksi yksityisteiden avustusperiaatteiden toteutuminen ja avustusjärjestelmän toimivuuden oikeudenmukaisuus.”

Kunnanvaltuuston päätöksentekoon asia on menossa 25.5.2022.

Kysy yksityisteistä!

Haluatko lisätietoa tai selvennyksiä tehdystä esityksestä koskien uutta yksityisteiden avustusjärjestelmää ja sen myöntämisehtoja?  Askarruttaako jokin muu yksityisteihin liittyvä asia? Jos, niin lähetä kysymyksesi tämän Kysy yksityisteistä – lomakkeen kautta.

Lähetämme vastauksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, ja julkaisemme myös ”Usein kysyttyä yksityisteistä” -sivulla esitettyjä kysymyksiä (ilman kysyjän tietoja) vastauksineen.