Yksityistiet

Yksityisteiden avustukset

Yksityisteiden tiekunnilla on mahdollisuus saada yksityistieavustusta vuonna 2021 voimassaolevien avustusperiaatteiden mukaisesti tien kunnossapitoa ja perusparantamista varten. Tiekunnat voivat hakea yksityistieavustuksia vuosittain 31.5. mennessä.

Yksityistieavustusten myöntämisehdot (pdf)

Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot on oltava ajan tasalla valtion yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. Koronaviruspandemian kokoontumisrajoitusten jatkuessa, ja estäessä tiekunnan lainmukaisen ja turvallisen uudelleenjärjestäytymisen, ennakkoavustusta voi hakea 31.5.2021 asti.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti (2.3.2021 § 13), että kokoontumisrajoitusten jatkuessa ja estäessä tiekunnan vuosikokouksen pitämisen

 • yksityistieavustuksia voi hakea ilman tiekunnan vuosikokouksen päätöksiä 31.5.2021 mennessä
 • avustushakemuksien pakollisina liitteinä olevat tiekunnan vuosikokouksen päätökset pitää toimittaa kuntaan myöhemmin, kun vuosikokous on pidetty
 • avustushakemukset allekirjoittaa toimitsijamies tai hoitokunnan puheenjohtaja
 • perusparannusavustuksen maksatus edellyttää, että tiekunta toimittaa kuntaan  kopion tiekunnan vuosikokouksen päätöksestä, jossa hankkeeseen on päätetty ryhtyä 

Perusparannusavustus

Perusparannusavustusta haetaan lomakkeella liitteineen.

Perusparannusta haettaessa hakemuksen pakolliset liitteet:

 • perusparannussuunnitelma
 • hankkeen kustannusarvio
 • rahoitussuunnitelma
 • kartta
 • kopio tiekunnan vuosikokouksen päätöksestä, jossa hankkeeseen on päätetty ryhtyä

Kunnossapitoavustus

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta myöntää tiekunnille kunnossapitoavustusta edellisen varainhoitokauden menojen perusteella. Avustusta haetaan lomakkeella liitteineen.

Kunnossapitoavustusta haettaessa hakemuksen pakolliset liitteet ovat

 • menoselvitys edellisen tilikauden kunnossapitokustannuksista
 • tilityksentarkastuskertomus tai pöytäkirjan ote, jossa hoitokunnalle tai toimitsijamiehelle on myönnetty tili-ja vastuuvapaus

Ennakkoavustus vuonna 2021

Koronaviruspandemian kokoontumisrajoitusten mahdollisesti jatkuessa, ja estäessä tiekunnan lainmukaisen ja turvallisen uudelleenjärjestäytymisen, ennakkoavustusta voi hakea 31.5.2021 asti.

Uudelleen järjestäytyneillä ja lainmukaisesti toimivilla tiekunnilla, jotka ovat aikaisemmin olleet kunnan hoitosopimusjärjestelmän piirissä, ja joille ei myönnetty kunnan kunnossapitoavusta vuonna 2020, on mahdollisuus hakea ennakkoavustusta tiekunnan toteutuneisiin ja tuleviin kunnossapitokustannuksiin 31.5.2021 mennessä kunnalle jätettävällä ennakkoavustushakemuksella. Kunnossapitokustannuksiin hyväksytään myös tiekunnan hallintokustannukset.

Yksityistien kunnossapidon ennakkoavustushakemus (pdf)

Ennakkoavustusta on mahdollista myöntää tiekunnalle kunnossapitoluokan mukaisesti:

 • 1LK/ 750 e/km
 • 2LK/ 600 e/km
 • 3LK/ 450 e/km

Ennakkoavustukset vähennetään ko. tiekunnan seuraavan kolmen (3) vuoden aikana myönnettävistä kunnossapitoavustuksista tasasuuruisina erinä.

Mikäli tiekunnan lainmukainen uudelleenjärjestäytyminen on estynyt tai viivästynyt koronaviruspandemian vuoksi, voi kunta tiekunnan osakkaiden hakemuksesta avustaa tiekuntaa 1.5.2020 jälkeen akuuteissa ja välttämättömissä hoitotoimissa. Hoitotoimien kustannukset peritään takaisin seuraavista ko. tiekunnalle myönnettävistä avustuksista.

Miten yksityisteiden kunnossapitoluokat päätetään?

Järjestäytyneet, avustusta hakevat yksityistiet luokitellaan lautakuntakäsittelyssä luokkiin alla olevilla perusteilla.

Luokka 1. Vilkkaasti liikennöidyt tiet

Läpiajotiet, joiden läpiajoliikennettä lisää ensisijaisesti tie- ja käyttömaksuihin kuulumaton tienkäyttö. Tällaisen liikenteen aiheuttaa tien edullinen sijainti verrattuna muuhun tieverkostoon, jolloin tietä käytetään vilkkaasti läpiajotienä tai oikotienä ja niille ohjautuu merkittävästi tiekunnan ulkopuolista liikennettä.

Luokka 2. Liikenteellisesti merkittävät tiet

 • Uimarannalle, virkistysalueelle tai muulle yleisessä käytössä olevalle alueelle johtavat tiet.
 • Tietä käyttää säännöllinen joukkoliikenne.
 • Luokkaan kuuluvaksi katsotaan tiet, joiden kautta tai sen varrella olevat toiminnot aiheuttavat liikennettä, jonka ei voida katsoa olevan tieosakkaan liikennettä.

Luokka 3. Muut tiet = kaikki muut yksityistiet

Paljonko yksityistie voi saada kunnossapitoavustusta?

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten suuruus vaihtelee vuosittain. Avustuksen suuruuteen vaikuttavat sekä käytettävissä olevat määrärahat että tiekuntien kunnossapidon toteutuneet kustannukset.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää vuosittain eri kunnossapitoluokkien (1-3) enimmäisavustusmäärät tiekilometriä kohden. Vilkkaimmilla teillä enimmäisavustusmäärä voi olla korkeampi kuin hiljaisilla teillä, joilla tie pysyy kunnossa pienemmällä panostuksella.

Kunnossapitoavustusta myönnetään uudella avustuskäytännöllä ensimmäistä kertaa vuonna 2021. Hyväksytyt kunnossapitokustannukset päätetään vasta sitten, kun tiekunnat ovat hakeneet avustuksia toukokuun loppuun mennessä ja Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on käsitellyt ne.

Yksityistieavustusten myöntämisehdot (pdf)

Miksi eri kunnossapitoluokilla voi olla erisuuruinen korvattava enimmäismäärä?

Tällä tavalla pystytään huolehtimaan siitä, että eri tiekuntien tieosakkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa. Esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyn läpiajotien kunnossapitokustannukset voivat olla tiekilometriä kohden korkeammat kuin rauhallisella päättyvällä tiellä. Päättämällä korkeammasta korvattavasta enimmäismäärästä tiekilometriä kohden vilkasliikenteisemmälle tielle, voidaan tasoittaa (avustamalla) kullekin osakkaalle tulevaa kustannusta tiensä kunnossapidosta.