Katu- ja tiealueiden kunnossapito

Katu- ja puistovalaistus

Kunnan tie- ja puistovalaistuksen ylläpidosta vastaa kunnallistekniikan kunnossapitoyksikkö. Ylläpidon piirissä on noin 13 000 valaisinta.

Nurmijärven katuvalojen hoidosta huolehtii Eltel Networks Oy. 

Vikailmoitukset

Tievalaistuksen vikailmoitukset tulee ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen katuvaloviat.nurmijarvi@eltelnetworks.com. Kaikissa vikailmoituksissa tulee olla tarkka osoite, katu tai muu selkeästi yksilöitävä alue, jota vikailmoitus koskee. Tarkka vikailmoitus helpottaa ja nopeuttaa korjaustyötä.

  • Sähköposti: katuvaloviat.nurmijarvi@eltelnetworks.com

Kiireelliset turvallisuutta vaarantavat katuvalaistuksen ilmoitukset soittamalla:

Arkipäivisin aikavälillä 07.00-15.30                  040 311 3838 (Eltel Networks Oy, katuvalaistuksen vika ilmoitukset)

Työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin           0800 181 811 (Nurmijärven Sähkö, vikapäivystys)

Tievalaisimet huolletaan huoltokierroksilla

Tievalaistusta huolletaan säännöllisesti huoltokierroksilla, jotka toteutetaan 3 kertaa vuodessa seuraavilla viikoilla:

Alkuvuoden huolto, viikot 5-10

Syksyn huolto, viikot 32-40 (huolto koskee myös valaistuja liikunta-alueita ja paikkoja)

Talven huolto, viikot 45-50

Yksittäiset valaisinviat korjataan huoltokierroksen aikana. Vilkkuvista lampuista on hyvä tehdä meille vikailmoitus niin se korjataan seuraavalla alkavalla huoltokierroksella.

Huoltokierroksen aikana tievalaistus voi olla päällä myös päivällä.

Energiansäästötoimet 2023-2024 vaikuttavat katuvalaistukseen

Katuvalaistus tullaan sammuttamaan kokonaan vuoden 2023 kesäajaksi, toukokuun loppupuolelta elokuulle. Muina aikoina ydinkeskustojen ja taajamien katuvalaistusta ei sammuteta, mutta kunnan omistamilla ja ylläpitämillä yksityisteillä ja muilla alueilla katuvalaistus sammuu klo 00–04 väliseksi ajaksi.

Liikuntapaikoilla ei ole valaistusta klo 21.30–6.30 välisenä aikana.

Lisäksi nopeutetaan pääteiden vanhojen valaisimien vaihtoa LED-valoiksi. Vuonna 2024 tehdään myös hankintavalmisteluja valaistuksen ohjausjärjestelmän uusimiseksi, joka mahdollistaisi koko valaistuksen tarkemman ohjauksen ja tarvittaessa jopa valaisinkohtaisen ohjauksen.

Lue tarkemmin asiasta 27.1.2023 julkaistusta tiedotteesta: Tekninen lautakunta päätti toteutettavista energiansäästötoimenpiteistä.

Katuvalojen saneeraus

Saneerauskohteissa vanhoja puupylväitä ja ilmajohtoja korvataan maakaapeleilla ja teräspylväillä. Uudet valaistukset toteutetaan led-valaisimin, jotka ovat energia- ja ympäristöystävällisempiä. Vanhat elohopeavalaisimet alkavat olla historiaa.

Saneeraustöistä voi aiheutua ajoittaista haittaa liikenteelle. Työmaiden kohdalla liikkuvia kehotetaan varovaisuuteen.