Kadut ja tiet

Kunnallistekniikan suunnittelu

Kunnallistekniikan suunnittelun tehtävinä ovat katujen, kunnallistekniikan, yleisten alueiden, kuten torien ja pysäköintialueiden suunnittelu.  Suunnittelukohteina voivat olla kokonaan uudet tiet ja vesihuolto uudelle asemakaavoitetulle alueelle tai vaikkapa vanhan kadun tai vesihuollon saneerauksen suunnittelu.

Kunnallistekniikan suunnitteluun kuuluu myös liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat, liitoskohtalausuntojen ja sijoituslupien valmistelu.