Katu- ja tiealueiden kunnossapito

Kunnossapito

Katujen kunnossapidon tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Katujen kunnossapito sisältää katujen puhtaanapitoa, auraamista, liukkauden torjuntaa sekä päällysteiden, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa.

Osa katualueen hoitovastuista kuuluu tontin omistajalle tai haltijalle.

Jos tontinomistaja tai muu kadulla liikkuja huomaa liikennettä vaarantavan kuopan tai muun vastaavan rakenteellisen puutteen, hänen on viipymättä ilmoitettava puutteesta kunnalle tai poliisille ja tarvittaessa varoitettava liikennettä.

Kunnossa- ja puhtaanapitoa Nurmijärvellä ympäristötoimialan katujen- ja teiden kunnossapitoyksikkö ja viherpalvelut. Poliisi valvoo kunnossa- ja puhtaanapitoa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta.

Kunnan katujen hoito

Nurmijärvellä on käytössä alueurakointi Klaukkalassa ja Lepsämässä, jossa valittu urakoitsija vastaa kokonaisvaltaisesti kunnan vastuulla olevista hoito- ja kunnossapitotöistä. Alueellisina toimijoina ovat:

Klaukkala ja Lepsämä

Alltime Oy

Sähköposti: pks.kunnossapito(at)alltime.fi

Puhelin virka-aikana: 010 583 7040

Palautteen Alltimelle voi jättää kunnan Solmu-verkkoasioinnin kautta

Rajamäki, Kirkonkylä ja Röykkä

Nurmijärven kunta, tekninen keskus

Valitettavasti katukunnossapito-yksikön vastuuhenkilöillä on paljon asioita työlistoilla, joita puretaan kiireellisyysjärjestyksessä. He eivät ehdit ruuhkatilanteessa kovinkaan hyvin vastaamaan puheluihin. Otattehan yhteyttä ensisijaisesti Solmu-palautejärjestelmän kautta. 

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

Kunnan velvollisuudet

Lisää tietoa vastuiden jakautumisesta asukkaiden ja kunnan kesken:

Kadut kuntoon (Kuntaliiton opas)

Vastuiden jakautuminen kadun kunnossa- ja puhtaanapidossa