Katu- ja tiealueiden kunnossapito

Kunnossapito

Katujen kunnossapidon tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Katujen kunnossapito sisältää katujen puhtaanapitoa, auraamista, liukkauden torjuntaa sekä päällysteiden, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa.

Osa katualueen hoitovastuista kuuluu tontin omistajalle tai haltijalle.

Jos tontinomistaja tai muu kadulla liikkuja huomaa liikennettä vaarantavan kuopan tai muun vastaavan rakenteellisen puutteen, hänen on viipymättä ilmoitettava puutteesta kunnalle tai poliisille ja tarvittaessa varoitettava liikennettä.

Kunnossa- ja puhtaanapitoa Nurmijärvellä ympäristötoimialan katujen- ja teiden kunnossapitoyksikkö ja viherpalvelut. Poliisi valvoo kunnossa- ja puhtaanapitoa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta.

Kunnan katujen hoito

Nurmijärvellä on käytössä alueurakointi Klaukkalassa ja Lepsämässä, jossa valittu urakoitsija vastaa kokonaisvaltaisesti kunnan vastuulla olevista hoito- ja kunnossapitotöistä.

Kunnan teiden ja katujen talvikunnossapitotöiden puitesopimus 2023–2025

Alueellisina toimijoina ovat:

Klaukkala ja Lepsämä

Alltime Oy

Sähköposti: pks.kunnossapito(at)alltime.fi

Puhelin virka-aikana: 010 583 7040

Palautteen Alltimelle voi jättää kunnan Solmu-verkkoasioinnin kautta

Rajamäki, Kirkonkylä ja Röykkä

Nurmijärven kunta, tekninen keskus

Katujen kunnossapitoon liittyvissä asioissa ota yhteyttä ensisijaisesti kunnan palautejärjestelmän Solmun kautta. Saadut palautteet puretaan kiireellisyysjärjestyksessä. Puhelimeen yksikön työntekijät pystyvät vastaamaan rajoitetusti, riippuen ajankohdasta ja akuuttien asioiden määrästä.

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

Kunnan velvollisuudet

Lisää tietoa vastuiden jakautumisesta asukkaiden ja kunnan kesken:

Kadut kuntoon (Kuntaliiton opas)

Vastuiden jakautuminen kadun kunnossa- ja puhtaanapidossa