Katu- ja tiealueiden kunnossapito

Liikennemerkit

Tieliikennelain mukaan kunta asettaa liikenteen ohjauslaitteen kadulle, torille ja muulle vastaavanlaiselle liikennealueelle. Liikenteenohjaussuunnitelma tehdään uusille kaduille katusuunnittelun yhteydessä.

Aloitteet uusista liikennemerkeistä

Aloitteet uusien opasteiden ja merkkien asettamisesta on toimitettava kirjallisena ympäristötoimialalle. Kaikista yksittäisistä tieopasteista, liikennemerkeistä ja mm. ajonestopuomien asettamisesta yleisille alueille tehdään erillinen päätös.

Olemassa olevien liikennemerkkien huolto

Liikennemerkkien ja opasteiden kunnossapidosta vastaa teiden kunnossapito. Ilmoita Solmun kautta kunnan hoitamien alueiden liikennemerkkien huoltotarpeista.

Solmu verkkoasiointi

Liikennemerkit ja muut laitteet yksityisteillä

Pysyvien liikennemerkkien, puomien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta yksityistielle päättää tienpitäjä, usein siis tiekunnan kokous. Asettamiseen tarvitaan kunnan suostumus.

Merkeistä ilmoitetaan Väyläviraston Digiroadiin.

Ohjeet Väyläviraston sivulla Digiroadin käytöstä