Liikenneturvallisuus

Nopeusnäyttötaulut

Nurmijärven kunnalla on 25 kiinteää nopeusnäyttötaulua, jotka sijaitsevat pääosin maanteiden varsilla olevien koulujen läheisyydessä. Nopeusnäyttöjen tiedoista tehdään vuosittain yhteenveto.

Nurmijärven kunnalla on yksi siirrettävä nopeusnäyttötaulu, jota voidaan käyttää kunnan katuverkossa. Siirrettävän näytön tarkoituksena on kerätä tietoa ajonopeuksista ja muistuttaa kuljettajia voimassa olevasta nopeusrajoituksesta. Siirrettävän näytön paikat valitaan kuntalaisten antamien palautteiden perusteella.

ELY-keskuksella on siirrettävä nopeusnäyttö, jonka sijoituspaikkoja on Nurmijärvellä maanteiden varsilla. ELY-keskus kokoaa vuosittain raportin siirrettävän näytön ja Nurmijärven kiinteiden näyttöjen tuloksista.