Yksityistiet

Ajankohtaista yksityisteillä

Suomen tieyhdistykset alueelliset yksityistiepäivät 2023

Perinteiset Alueelliset Yksityistiepäivät järjestetään talvella 2023 kolmellatoista paikkakunnalla. Valitse paikkakunta ja liity seuraan kuulemaan ja keskustelemaan yksityistieasioista. Lisää tietoa yksityistiepäivistä Suomen tieyhdistyksen verkkosivuilla.

Koulutus: perusparannushankkeiden toteutus ja avustukset

Kunta järjesti koulutuksen perusparannushankkeiden toteutuksesta ja avustuksista yksityisteiden tiekunnille 1.3.2023. Tutustu koulutusmateriaaleihin Koulutukset ja tilaisuudet yksityisteiden osakkaille -sivulla.

ELY-keskus tiedottaa: Korotuksia yksityisteiden korjaamisen valtionavustuksiin

Lue ELY-keskuksen tiedote 9.12.2022 Korotuksia yksityisteiden korjaamisen valtionavustuksiin

Yksityistieavustuksia myönnettiin 440 000 euron edestä

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta myönsi kokouksessaan 30.8.2022 yksityisteiden kunnossapitoavustusta 181 tiekunnalle yhteensä 352 660 euroa. Avustusta saavien  yksityisteiden yhteispituus on 236 km.   

Lautakunta päätti:  

  • 1 kunnossapitoluokan teiden enimmäisavustusmääräksi tiekilometriä kohden 3350 euroa/km  
  • 2 kunnossapitoluokan teiden enimmäisavustusmääräksi tiekilometriä kohden 2900 euroa/km 
  • 3 kunnossapitoluokan teiden enimmäisavustusmääräksi tiekilometriä kohden 2800 euroa/km 

Perusparannusavustusta myönnettiin 22 tiekunnalle yhteensä 87 340 euroa. 

Yksityistieavustusten (kunnossapito- ja perusparannusavustus) jakoperusteena noudatetaan valtuuston 22.4.2020 § 35 hyväksymiä lainvoimaisia yksityistieavustusten myöntämisehtoja, koska valtuuston 25.5.2022 hyväksymät uudet myöntämisehdot eivät ole voimassa Helsingin hallinto-oikeuteen jätetyistä valituksista johtuen. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi uusitut yksityistieavustusten myöntämisehdot

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.5.2022 uusitut yksityistieavustusten myöntämisehdot liitteen mukaisesti. Valtuusto hyväksyi myös takautuvan kunnossapitoavustuksen periaatteet vuodelta 2021. Lisäksi valtuusto päätti, että jatkossa kunnanhallitukselle tuodaan vuosittain tiedoksi ja arvioitavaksi yksityisteiden avustusperiaatteiden toteutuminen ja avustusjärjestelmän toimivuuden oikeudenmukaisuus.

Valtuusto halusi kehittää yksityisteiden avustusjärjestelmän toimivuutta, jotta se kohtelisi tiekuntia entistä tasapuolisemmin ja huomioisi paremmin tiekuntien moninaisuuden. Yksityistieavustusten myöntämisehtoja kehitettiin erityisesti läpiajettavien yksityisteiden osalta, joita käyttää säännöllinen joukkoliikenne. Uusitut yksityistieavustusten myöntämisehdot huomioivat paremmin koulukuljetusten ja muun yksityistielle suuntautuvan liikenteen tieosakkaille aiheuttamaa rasitusta.

Yksityistieavustusten myöntämisehdot kunnanhallituksessa 9.5.

Uusitut yksityistieavustusten myöntämisehdot olivat 9.5. 2022 kunnanhallituksen päätöksenteossa. Kunnanhallituksen esityslistalla esitettiin:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy

– uusitut yksityistieavustusten myöntämisehdot liitteen mukaisesti sekä

– takautuvan kunnossapitoavustuksen periaatteet vuodelta 2021 esittelytekstissä kuvatun mukaisesti

Kunnanhallitus hyväksyi 9.5. esityksen seuraavin lisäyksin:

– päätöstekstiin kirjataan hallintokulut, jotka kuuluvat hyväksyttyjen kunnossapitokustannuksien piiriin. Mm. yksiköinnistä aiheutuvat kustannukset, hoitokunnan kohtuullisista palkkioista aiheutuvat kustannukset sekä tavanomaiset toimistokulut.

– esitystekstin viimeiseen kappaleeseen lisätään seuraava teksti: ”Loppuraportin lisäksi kunnanhallitukselle tuodaan vuosittain tiedoksi ja arvioitavaksi yksityisteiden avustusperiaatteiden toteutuminen ja avustusjärjestelmän toimivuuden oikeudenmukaisuus.”

Kunnanvaltuuston päätöksentekoon asia on menossa 25.5.2022.

Avustusjärjestelmän kehittämiseksi muutosesitys

Avustusjärjestelmään ehdotettavat muutokset perustuvat tiekuntien työpajassa ja tiekunnille suunnatussa sähköisessä kyselyssä esiin tuotuihin avustusjärjestelmän kehittämisideoihin. Esitys nykyiseen avustusjärjestelmään tehtävistä mahdollisista muutoksista on esitelty kunnanhallitukselle 17.1.2022 sekä asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle 1.2.2022.  

Tutustu esitykseen avustusjärjestelmän kehittämisestä

Esitystä pääsi kommentoimaan ennen päätöksentekoa vastaamalla kyselyyn, joka oli avoinna 7.-27.2. 2022

Tiedotteet

Kotisivujen kaikki ajankohtaiset yksityisteiden tiedotteet