Yksityistiet

Ajankohtaista yksityisteillä

Yksityistieavustusten myöntämisehdot kunnanhallituksessa 9.5.

Uusitut yksityistieavustusten myöntämisehdot olivat 9.5. 2022 kunnanhallituksen päätöksenteossa. Kunnanhallituksen esityslistalla esitettiin:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy

– uusitut yksityistieavustusten myöntämisehdot liitteen mukaisesti sekä

– takautuvan kunnossapitoavustuksen periaatteet vuodelta 2021 esittelytekstissä kuvatun mukaisesti

Kunnanhallitus hyväksyi 9.5. esityksen seuraavin lisäyksin:

– päätöstekstiin kirjataan hallintokulut, jotka kuuluvat hyväksyttyjen kunnossapitokustannuksien piiriin. Mm. yksiköinnistä aiheutuvat kustannukset, hoitokunnan kohtuullisista palkkioista aiheutuvat kustannukset sekä tavanomaiset toimistokulut.

– esitystekstin viimeiseen kappaleeseen lisätään seuraava teksti: ”Loppuraportin lisäksi kunnanhallitukselle tuodaan vuosittain tiedoksi ja arvioitavaksi yksityisteiden avustusperiaatteiden toteutuminen ja avustusjärjestelmän toimivuuden oikeudenmukaisuus.”

Kunnanvaltuuston päätöksentekoon asia on menossa 25.5.2022.

Avustusjärjestelmän kehittämiseksi muutosesitys

Avustusjärjestelmään ehdotettavat muutokset perustuvat tiekuntien työpajassa ja tiekunnille suunnatussa sähköisessä kyselyssä esiin tuotuihin avustusjärjestelmän kehittämisideoihin. Esitys nykyiseen avustusjärjestelmään tehtävistä mahdollisista muutoksista on esitelty kunnanhallitukselle 17.1.2022 sekä asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle 1.2.2022.  

Tutustu esitykseen avustusjärjestelmän kehittämisestä

Esitystä pääsi kommentoimaan ennen päätöksentekoa vastaamalla kyselyyn, joka oli avoinna 7.-27.2. 2022

Työpaja yksityisteiden tiekunnille

Kunta järjesti 10.11.2021 tiekunnille työpajan käytössä olevan yksityisteiden avustusjärjestelmän kehittämiseksi, olemassa olevat reunaehdot huomioiden. Lue lisää työpajan kulusta.

Kysely yksityisteiden avustusjärjestelmän kehittämiseksi

Tiekunta voi osallistua avustusjärjestelmän kehittämiseen myös vastaamalla kunnan verkkosivuilla olevaan kyselyyn. Kysely oli avoinna 15.–24.11.

Yksityistieavustusten toinen hakukierros 2021

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta myönsi kokouksessaan 24.8.2021 yksityisteiden kunnossapitoavustusta 170 tiekunnalle. Lautakunta päätti, että yksityistieavustuksista järjestetään toinen hakukierros vielä tänä vuonna niille tiekunnille, joille ei ole myönnetty yksityistieavustuksia toukokuun loppuun päättyneellä hakukierroksella.

Avustushakemukset tulee toimittaa asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle viimeistään 31.10.2021. (kts. tiedote 24.8.2021: Yksityistieavustuksia myönnetty 170 tiekunnalle. Toinen hakukierros mahdollistaa avustusten hakemisen vielä tänä vuonna.)

Alueelliset Yksityistiepäivät 2021

Suomen Tieyhdistys järjestää alueelliset yksityistiepäivät loka-marraskuussa 2021. Kiertueella on mukana jälleen useita tienpidon ammattilaisia sekä ajankohtaisia luentoja liittyen yksityisteiden hallintoon ja hoitoon.

Tiedotteet

Kotisivujen kaikki ajankohtaiset yksityisteiden tiedotteet

Kotisivujen tiedotteita 2018-2020

Nurmijärven kunnan tiedotuslehti

Nurmijärven kunnan tiedotuslehdessä on kirjoitettu yksityistieasioista kaikissa vuoden 2019 numeroissa ja 1/2020 lehdessä. Yksityistieasioista tiedottamista jatketaan myös tänä vuonna 1/2021-lehdessä, joka julkaistaan huhtikuun alussa.

1/19: Vuodenvaihteessa uudistuva yksityistielaki koskettaa useita nurmijärveläisiä
1/19: Näin kunta tukee tiekuntia
2/19: Yksityistielaki uudistuu – koskettaako se sinuakin?
3/19: Yksityisteillä tapahtuu
1/20: Yksityisteiden aika aktivoitua

1/21: Tiekunnat –nyt on aika hakea kunnalta avustusta

Auttava puhelin neuvoo nurmijärveläisiä yksityistieasioissa

Nurmijärven kunnan auttavassa puhelimessa yksityistien tiekunnille ja hoitokunnille vastataan esiin nousseisiin kysymyksiin ja autetaan käytännön haasteissa. Auttavan puhelimen asiantuntijana on tieisännöitsijä Mika Rahja, joka vastaa nurmijärveläisten tiekuntien kysymyksiin perjantaisin klo 9–14 numerossa 040 317 2351.

Lisäksi Suomen Tieyhdistys neuvoo yksityistieasioissa jäseniään puhelimitse maksutta. Palvelu perustuu takaisinsoittoon. Ei-jäseniä palvelee maksullinen yksityistieneuvontapuhelin arkisin klo 9–18. Lisää tietoa Suomen Tieyhdistyksen neuvonnasta 

Koulutukset ja keskustelutilaisuudet

Kunta tukee ja opastaa tiekuntia muutosvaiheen yli. Kunta on järjestänyt kolme kokopäivän koulutus-, informointi- ja keskustelutilaisuutta kunnan alueella toimiville tiekunnille, yksityistien varrella asuville ja asiasta kiinnostuneille. Koulutusten tallenteet ja esitykseen liittyvät materiaalit löytyvät Koulutukset yksityisteiden osakkaille-sivulta. Neljäs infotilaisuus järjestetään, kun koronapandemiatilanne sen sallii.

Lisäksi kymmenet tiekunnat ovat keskustelleet kunnan edustajien kanssa ja saaneet taustatietoa ja neuvontatukea. Neuvonta ja aktivointi jatkuu edelleen vuonna 2021.

Info- ja keskustelutilaisuus 11.3. klo 18-20

Kunta järjesti 11.3. info- ja keskustelutilaisuuden yktyistieasioista kiinnostuneille. Tilaisuudessa vastattiin kotisivujen kautta ja infotilaisuuden aikana tulleisiin kysymyksiin.

Kiitos yksityistieasioiden infotilaisuuteen osallistuneille! Saimme tilaisuuden aikana noin 100 kysymystä, ja kyselylomakkeen kautta on tullut noin 80 yhteydenottoa.

Hoitosopimusten irtisanomisesta tiedottaminen

Hoitosopimukset on irtisanottu lähettämällä kirjeeet tiekunnan viimeisimmälle Maanmittauslaitoksen rekisterissä olevalle toimitsijamiehelle tai hoitokunnan jäsenelle yksityistielain 57 § mukaan.

Tiedottamista on täydennetty kuuluttamalla Nurmijärven Uutisissa 10.7.2019.

Yksityisteiden varrella oleviin postilaatikkoihin on lisäksi toimitettu muutoksesta kertovat kirjeet.

Yksityistieasioista paikallismediassa

Nurmijärven Uutisissa on kirjoitettu yksityisteistä useasti, alla 8.1.2019 lähtien olevia uutisia.