Siistiksi

Miten siisteyden vastuut jakautuvat?

Oman kuntamme asuinympäristön siisteyteen voimme vaikuttaa me kaikki – mukaan lukien roskaajat, kiinteistöjen ja alueiden hoidosta vastuussa olevat tahot, kuntaorganisaatio, kunnassa toimivat yritykset ja yhteisöt, kuntalaiset, valtion ja kunnan valvontaviranomaiset. Monet tahot, esimerkiksi siivoustalkooryhmät ja aktiiviset kuntalaiset, ovatkin vuodesta toiseen ansiokkaasti tehneet asuinympäristönsä siisteyden edistämis- ja parantamistoimenpiteitä.

Asuinympäristön siisteyden vaalimisessa ensimmäinen ja tärkein toimenpide on, että roskia ei jätetä heitteille ympäristöön ja muiden harmiksi.

Jokainen on lain mukaan vastuussa omista roskistaan ja niiden toimittamisesta jätteenkäsittelyyn asianmukaisesti.

Jos kuitenkin tietyn kiinteistön tai alueen kohdalla on roskaamista päässyt merkittävissä määrin tapahtumaan, tulee kyseisen kiinteistön tai alueen hoidosta vastuussa olevan tahon myös lain perusteella reagoida tähän. Tässä vaiheessa roskaajaa on vaikea enää löytää ja saada vastuuseen. Haittaavat roskat on kuitenkin järjestettävä pois asianmukaisesti. Törkeissä roskaamistapauksissa on hyvä tehdä rikosilmoitus, mutta harvakseltaan nämä johtavat roskaajan saamiseen vastuuseen.

Myös asukkailla on velvollisuuksia, kuten tonttiliittymän kunnossapito ja enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan viherkaistan ja ojan alueen roskien poistaminen ja kasvillisuuden siistinä pitäminen.

Lisätietoa vastuiden jakaantumisesta kadun kunnossa- ja puhtaanapidossa

Jätelain mukaan ensisijainen siivoamisvelvollisuus on roskaajalla itsellään. Toissijainen siivoamisvelvollisuus on sillä, jonka ylläpitämältä alueelta (kuten virkistysalueen haltija) tai järjestämästä toiminnasta (kuten yleisötilaisuudet) roskat ovat levinneet, sekä alueen haltija.

Ensimmäinen, paras ja nopein tapa saada roskaantuneita alueita siistiksi, on alueen omistajien tai käyttäjien kanssa jutteleminen.

Jos asian korjaamiseen tarvitaan viranomaisten apua, vastuu jakautuu kutakuinkin seuraavasti:

  • Jos asuinkiinteistöjen roskiksia ei tyhjennetä ja roskaa leviää ympäristöön, ollaan yhteydessä jätelautakunta Kolmenkiertoon, joka seuraa jätehuollon toteutumista alueellamme. Jos asia ei tule jätelautakunnan keinoilla kuntoon, jäteasioissa valvova taho on Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.
  • Jos asemakaavan mukaisilla rakennetuilla alueilla on yleistä roskaantumista, tai tonteilla säilytetään huomattavasti tavaraa, joka ei liity alueen käyttötarkoitukseen, kunnan rakennusvalvonta voi kehottaa alueen omistajaa siistimään aluettaan.
  • Jos yleisillä alueilla ja rakentamattomilla paikoilla on roskaantumista, valvova viranomainen on Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Viranomainen käy tarvittaessa katselmoimassa paikan työtilanteensa sallimassa aikataulussa. Viranomaistie siisteysasioissa vie vähintään viikkoja, pahimmassa tapauksessa vuosia.