Katu- ja tiealueiden kunnossapito

Kuka vastaa katujen ja teiden kunnossapidosta?

Linkit palautelomakkeisiin maanteiden ja katujen kuntoon liittyvissä asioissa löytyvät allaolevasta listasta painamalla +merkistä.

Suomen tieverkon ylläpitäjät

Myös asukkailla on velvollisuuksia, kuten tonttiliittymän kunnossapito ja enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan viherkaistan ja ojan alueen roskien poistaminen ja kasvillisuuden siistinä pitäminen.

Vastuiden jakautuminen kadun kunnossa- ja puhtaanapidossa