Katu- ja tiealueiden kunnossapito

Kuka vastaa katujen ja teiden kunnossapidosta?

Linkit palautelomakkeisiin maanteiden ja katujen kuntoon liittyvissä asioissa löytyvät allaolevasta listasta painamalla +merkistä.

Suomen tieverkon ylläpitäjät

Myös asukkailla on velvollisuuksia, kuten tonttiliittymän kunnossapito ja enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan viherkaistan ja ojan alueen roskien poistaminen ja kasvillisuuden siistinä pitäminen.