Kadut ja tiet

Kunnallistekniikan rakentaminen

Kunnallistekniikan rakennuskohteet toteutetaan kunnan omana työnä tai ulkoisen urakoitsijan toimesta. Ulkoiset urakat kilpailutetaan julkisesti Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä ja julkaistaan HILMA-ilmoituskanavassa. Kaikissa kunnan hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista.

Vuosittain teknisen lautakunnan hyväksymä rakennusohjelma ohjaa rakentamista kunnan asunto- ja työpaikkatuotanto-ohjelmaa tukien.