Yksityistiet

Päätökset kunnassa

Yksityistielain uudistumisen 1.1.2019 johdosta kunnan yksityisteiden hoitosopimus- ja avustuskäytännön muutostarvetta ja -toimenpiteitä on käsitelty kunnassa joulukuusta 2018 alkaen vaiheittain. Valtuusto hyväksyi yksityisteiden avustusjärjestelmän ja myöntämisehdot 22.4.2020. Päätös on lainvoimainen.

Yksityistieavustusten (kunnossapito- ja perusparannusavustus) jakoperusteena noudatettiin valtuuston 22.4.2020 § 35 hyväksymiä lainvoimaisia yksityistieavustusten myöntämisehtoja, koska valtuuston 25.5.2022 hyväksymät uudet myöntämisehdot eivät ole voimassa Helsingin hallinto-oikeuteen jätetyistä valituksista johtuen. 

30.8.2022: Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan avustuspäätökset

25.5.2022: Nurmijärven kunnan yksityistieavustusten avustusjärjestelmän kehittäminen ja myöntämisehdot, valtuusto § 46

30.11.2021: Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan avustuspäätökset

24.8.2021: Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan avustuspäätökset

7.6.2021: Valtuustoaloite yksityistieasioiden käsittelyjen tutkimisesta

22.4.2020: Nurmijärven kunnan yksityistieavustusten avustusjärjestelmä ja myöntämisehdot, valtuusto § 35 

22.4.2020: Kolme valtuustoaloitetta koskien yksityistieasioita, valtuusto § 36

22.4.2020: Vastine 25.3.2020 jätettyyn yksityistieasiaa koskevaan valtuustoaloitteeseen, valtuusto § 37

6.5.2019: Yksityistielain uudistuminen 1.1.2019 alkaen ja kunnan hoitosopimus- ja avustamiskäytännön muutostarve / jatkovalmistelujen linjaaminen, kunnanhallitus § 88

13.12.2018: Lähetekeskustelu yksityistielain uudistuksen vaikutuksista, Tekla § 91

Valitukset

21.12.2020: Helsingin hallinto-oikeuden päätös H15452020, yksityistieasiaa koskevassa valituksessa

10.8.2020: Lausunto valitusasiassa Helsingin hallinto-oikeudelle, Kunnanhallitus § 160

Lainsäädäntöä

Yksityistielaki 560/2018

Yksityistieasetus 1069/2018

Kumottu laki yksityisistä teistä 358/1962

Kumottu yksityistieasetus 1267/2000