Yksityistiet

Koulutukset ja tilaisuudet yksityisteiden osakkaille

Yksityistiekoulutukset kunnassa

Kunta tukee ja opastaa tiekuntia toiminnassaan järjestämällä koulutusta ja keskustelutilaisuuksia.

Kuva koulutustilaisuudesta

Perusparannushankkeiden toteutus ja avustukset

Tieisännöitsijä Mika Rahja Yt Isännöinti Oy:stä kertoi perusparannushankkeista ja niihin saatavista avustuksista maaliskuussa 2023. Kunnan avustuksista tien parantamiseen kertoi kiinteistöinsinööri Riku Hellgrén. Tutustu luentomateriaaleihin.

Kunnan perusparannusavustukset

Valtionavustukset

Hankeprosessi tiekunnassa

Hankkeen toteutus

Esimerkki tarjouspyynnöstä

Perusteet haltuun itse opiskellen!

Kunta järjesti tieisännöitsijä Mika Rahjan Yt Isännöinti Oy:stä kouluttamaan yksityisteiden osakkaita tammikuussa 2019. Tilaisuus videoitiin kokonaisuudessaan ja se soveltuu erinomaisesti itseopiskeluun.

Tiekunnan ja hoitokunnan tehtävät

Maaliskuisen koulutuksen aiheina olivat tiekunnan ja hoitokunnan tehtävät sekä tieyksiköinti. Kouluttajana toimi tieisännöitsijä Mika Rahja Yt Isännöinti Oy:stä. Tilaisuus videoitiin kokonaisuudessaan ja se soveltuu erinomaisesti itseopiskeluun. 

Avustuskelpoisuus, yksiköinti ja tiekunnan vuodenkierto

Kolmannessa koulutuksessa olivat pääosassa tiekunnan avustuskelpoisuuden varmistaminen, yksikkölaskelman perusteet sekä vuosittain muistettavat asiat yksityistien hoidossa ja hallinnoinnissa.

Tilaisuudessa luennoivat tieisännöitsijä Mika Rahja Yt isännöinti Oy:stä ja yksityistieneuvoja Niko Virtanen Nurmijärven kunnasta. Tilaisuus on katsottavissa jälkikäteen kunnan kotisivuilta.

Yksityisteiden avustusjärjestelmän kehittäminen

Yksityisteiden nykyinen avustusjärjestelmän ja sen myöntämisehdot on kunnanvaltuusto hyväksynyt huhtikuussa 2020, ja avustuksia myönnettiin viime vuonna sen mukaisin ehdoin. Kunta on halunnut kehittää avustusjärjestelmän toimivuutta, jotta se kohtelisi tiekuntia entistä tasapuolisemmin ja huomioisi paremmin tiekuntien moninaisuuden.  

Kehittämistyötä on tehty yhdessä yksityisteiden tiekuntien kanssa. Tiekunnille on järjestetty työpaja (10.11.2021) ja sähköinen kysely (15.-24.11.2021), jossa tiekunnilla on ollut mahdollisuus esittää kehittämisideoita nykyisen avustusjärjestelmän parantamiseksi.  

Tutustu esitysmateriaaliin ja työpajaryhmissä koostettuihin esityksiin (raakadata)

Tutustu kyselyyn annettuihin vastauksiin (raakadata)

Avustusjärjestelmään ehdotettavat muutokset perustuvat tiekuntien työpajassa ja tiekunnille suunnatussa sähköisessä kyselyssä esiin tuotuihin avustusjärjestelmän kehittämisideoihin. Esitys nykyiseen avustusjärjestelmään tehtävistä mahdollisista muutoksista on esitelty kunnanhallitukselle 17.1.2022 sekä asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle 1.2.2022.  

Tutustu esitykseen avustusjärjestelmän kehittämisestä

Esitystä pääsi vielä kommentoimaan vastaamalla kyselyyn 7.-27.2.2022 välisenä aikana. Vastauksia kyselyyn tuli 56.

Valtuuston on tarkoitus päättää päivitetystä avustusjärjestelmästä kevään 2022 aikana.