Kadut ja tiet

Katu- ja tiealueiden kunnossapito

Katujen hoidon tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Hoito on katujen puhtaanapitoa, auraamista, liukkauden torjuntaa sekä päällysteiden, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa. Osa katualueen hoitovastuista kuuluu tontin omistajalle tai haltijalle.

Ajankohtaista katu- ja tiealueiden kunnossapidossa

Katso kaikki ajankohtaiset

Katso kaikki ajankohtaiset katu- ja tiealueiden kunnossapidon uutiset

Tekninen lautakunta on varannut vuoden 2021 kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa katujen ja teiden päällystämiseen 600 000 euroa. Vuoden 2021 päällystyskohteita määriteltäessä on tärkeimpänä kriteerinä ollut edellisten vuosien katuhankkeiden loppuunsaattaminen sekä kunnossapitoon liittyvät seikat.

Alla on linkki päällystyskohteiden toteuttamisohjelmaan vuodelle 2021. Ohjelmaan voidaan tehdä tarpeellisia täsmennyksiä ja muutoksia.