Kadut ja tiet

Katu- ja tiealueiden kunnossapito

Katujen hoidon tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Hoito on katujen puhtaanapitoa, auraamista, liukkauden torjuntaa sekä päällysteiden, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa. Osa katualueen hoitovastuista kuuluu tontin omistajalle tai haltijalle.

Ajankohtaista katu- ja tiealueiden kunnossapidossa

Katso kaikki ajankohtaiset

Kaikki katu- ja tiealueiden kunnossapidon ajankohtaiset uutiset

Katujen ja teiden päällystystyöt

Teknisen lautakunnan 7.4. tehdyn päätöksen mukaan on vuoden 2022 kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa katujen ja teiden päällystämiseen varattu 600 000 euroa niiltä osin, kun päällystäminen ei sisälly rakentamisohjelmassa erikseen nimettyyn investointihankkeeseen. Vuoden 2022 päällystyskohteita määriteltäessä on tärkeimpänä kriteerinä ollut edellisten vuosien katuhankkeiden loppuunsaattaminen sekä kunnossapitoon liittyvät seikat.

Päällystyskohteiden toteuttamisohjelma vuodelle 2022. Ohjelmaan voidaan tehdä tarpeellisia täsmennyksiä ja muutoksia.