Kadut ja tiet

Katu- ja tiealueiden kunnossapito

Katujen hoidon tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Hoito on katujen puhtaanapitoa, auraamista, liukkauden torjuntaa sekä päällysteiden, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa. Osa katualueen hoitovastuista kuuluu tontin omistajalle tai haltijalle.

Ajankohtaista katu- ja tiealueiden kunnossapidossa

Katso kaikki ajankohtaiset

Kaikki katu- ja tiealueiden kunnossapidon ajankohtaiset uutiset

Katujen ja teiden päällystystyöt

Kunnanhallitus päätti 6.3.2023 hyväksyä ohjeellisesti päällystyskohteiden toteuttamisohjelman vuodelle 2023.

Kunnassa varattiin 600 000 euroa päällystystyöhön. Keskeisenä kriteerinä ohjelman kohteiden valinnassa on ollut korjausvelka, viimeistelytöiden loppuunsaattaminen sekä kunnossapito ja talvikauden vauriokorjauksiin liittyvät seikat.

Tekninen lautakunta on varannut vuoden 2023 kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa katujen ja teiden päällystämiseen 600 000 euroa niiltä osin, kun päällystäminen ei sisälly rakentamisohjelmassa erikseen nimettyyn investointihankkeeseen. Ohjelmaan voidaan tehdä tarpeellisia täsmennyksiä ja muutoksia määrärahavaltuuksien puitteissa. Päällystyskohteet on tarkoitus toteuttaa kunnan ja Asfalttikallio Oy:n välisen puitesopimuksen mukaisesti.

Päällystyskohteiden toteuttamisohjelma vuodelle 2022.