Maankäyttö ja liikenne

Kyselyjen tulokset

Tälle sivulle on kerätty kunnan ympäristötoimialalla tehtyjen kyselyjen tuloksia ja raportteja.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Yhdyskuntateknisistä palveluista tehdään kysely vuosittain, ja kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelujen ja toimintojen arvioinnissa ja kehittämisessä. Kyselyssä mielipiteensä voi kertoa muun muassa katujen ja teiden kunnosta ja kunnossapidosta sekä niiden talvihuollosta, liikuntapaikkojen ja puistojen hoidosta, katuvalaistuksesta sekä vesi- ja viemärihuollosta.

Tulokset

2023: Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselytutkimuksen 2023 tulokset

2023: Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus 2023 satunnaisotannan tulokset

2023: Yhdyskuntatekniset palvelut_alueelliset tulokset Nurmijärvellä 2023

2022: Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselytutkimuksen 2022 tulokset

2022: Yhdyskuntatekniset palvelut _alueelliset tulokset Nurmijärvellä 2022

2021: Yhdyskuntatekniset palvelut_kyselytutkimuksen 2021 tulokset

2021: Yhdyskuntatekniset palvelut_alueelliset tulokset Nurmijärvellä 2021

2020: Yhdyskuntatekniset palvelut_kyselytutkimuksen 2020 tulokset

Joukkoliikenne

Kivenkyyti on osa Nurmijärven joukkoliikennettä. Kivenkyytipalvelun kehittämiseksi järjestetään säännöllisesti kysely kuntalaisille, jossa toivotaan mielipiteitä sekä nykyisiltä käyttäjiltä että niiltä, joiden matkustustarpeita Kivenkyyti ei tällä hetkellä palvele.

Vuoden 2024 Kivenkyydin kehityskyselyn tulokset
Vuoden 2022 Kivenkyydin kehityskyselyn tulokset
Vuoden 2020 Kivenkyydin kehityskyselyn tulokset
Vuoden 2019 Kivenkyydin kehityskyselyn tulokset
Vuoden 2018 Kivenkyydin kehityskyselyn tulokset

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

Kunnassa on käynnissä Nurmijärven kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laadinta. Sen tavoitteena on tunnistaa konkreettisia toimenpiteitä, joilla kehitetään Nurmijärven kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita, houkuttelevuutta ja turvallisuutta. Kuntalaisten mielipiteitä kartoitettiin kyselyllä 15.2.-8.3.2023. Kyselyn tuloksia hyödynnetään edistämisohjelman laadinnassa, joka valmistuu loppuvuodesta 2023.

Asukaskyselyn tulokset
Asukaskyselyn tulokset, alle 18-vuotiaat vastaajat