Kaavoitus

Yleiskaavoitus

Yleiskaava on kunnan laatima maankäyttösuunnitelma, joka esittää periaatteet alueiden käyttämisestä eri tarkoituksiin, kuten asumiseen, työpaikkatoimintoihin tai virkistykseen sekä liikenneverkon tarpeisiin.

Yleiskaava voidaan laatia koko kunnan alueelle tai osalle kunnan aluetta (osayleiskaava) esim. taajamittain, kylittäin tai ranta-alueille.

Yleiskaavoituksesta vastaa ympäristötoimialan yleiskaavayksikkö.

Yleiskaavat käsitellään elinvoimalautakunnassa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

Ajankohtaista

Elinvoimalautakunta on päättänyt Metsäkylän osayleiskaavan vireilletulosta 19.1.2023 § 8. Metsäkylän osayleiskaavaa koskeviin selvityksiin ja suunnitteluperiaatteisiin oli mahdollista tutustua tilaisuudessa, joka järjestettiin torstaina 9.3.2023 klo 18-20 Metsäkylän koululla. Metsäkylän osayleiskaavaan liittyvä kysely oli avoinna 19.4.2023 saakka. Kyselyn tulokset löytyvät tästä. Kaavan lisätiedot ja vireilletulon asiakirjat löytyvät Metsäkylän osayleiskaavan sivuilta.

Vireillä olevat yleiskaavat

Muut linkit