Kaavoitus

Asemakaavoitus

Viirinlaakso II

Asemakaavoitus suunnittelee Nurmijärven taajamien kehittämistä ja luo edellytyksiä hyvälle elinympäristölle. Asemakaavalla ohjataan asumisen, viheralueiden, työpaikkojen ja liikenteen sijoittumista taajamissa.

Lisätietoa ajankohtaisista asemakaavoista.

Kunnan karttapalvelusta löydät muun muassa ajantasakaavan kaavamääräyksineen, rakennuskiellot ja muuta kuntaa koskevaa karttatietoa.