Vireillä olevat yleiskaavat

Metsäkylän osayleiskaava

Elinvoimalautakunta on päättänyt Metsäkylän osayleiskaavan vireilletulosta 19.1.2023 § 8.

Metsäkylän osayleiskaavan vireilletulosta järjestettiin torstaina 9.3.2023 klo 18-20 Metsäkylän koululla tilaisuus, jossa oli mahdollista tutustua aluetta koskeviin selvityksiin ja suunnitteluperiaatteisiin.

Metsäkylän osayleiskaavaan liittyvä kysely oli avoinna 19.4.2023 saakka.

Asukaskyselyn tuloksiin pääset TÄSTÄ

Elinvoimalautakunta on päätöksellään 23.03.2023 § 23 hyväksynyt Metsäkylän osayleiskaava-alueen rajauksen laajennuksen. Päätös perustuu 9.3.2023 pidetyn vireilletulon asukastilaisuuden yhteydessä saatuun palautteeseen. Tämä tarkoittaa, että osayleiskaavatyön yhteydessä kumotaan osa Klaukkalan osayleiskaavan alueesta.

Osayleiskaavaluonnoksen materiaali