Asemakaavoitus

Asemakaava-aloite

Kaavahanke voidaan käynnistää kunnan tai yksityisen tahon aloitteesta. Alettuaan kaavoitusprosessi kestää kaavan vaikuttavuudesta riippuen puolesta vuodesta useaan vuoteen.

Ennen asemakaavan tai kaavamuutoksen hakemista on hyvä ottaa yhteyttä asemakaavapäällikköön, jolta saat lisätietoja kaavan toteutustavoista ja alustavasta aikataulusta.

Kaavan laatimisesta aiheutuvat kustannukset peritään lähtökohtaisesti hakijalta. Hinnoittelun perusteet määräytyvät oheisen hinnaston mukaisesti, mutta lopullinen hinta määräytyy tapauskohtaisesti.

Kaavahakemus lähetetään osoitteeseen kunta@nurmijarvi.fi.


Kaavahakemus

Maksut 1.3.2020 alkaen

Lisätietoja asemakaava-aloitteesta antaa