Kaavoitus

Kaavoituskatsaus 2024 ­­ja asemakaavoitus ­ ohjelma 2024-2028

Kaavoituskatsaus perustuu vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä tehtävään kaavoitusohjelmaan ja siinä esitetään tilanne- ja kokonaiskuva Nurmijärven yleis- ja asemakaavasuunnittelusta.