Kaavoitus

Seutuyhteistyö

Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelu Helsingin seudun 14 kunnan alueella (MAL)

MAL 2019 on Helsingin seudulle parhaillaan valmisteilla oleva pitkälle tulevaisuuteen tähtäävää maankäytön, asumisen ja liikenteen strateginen suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua pitäisi kehittää kokonaisuutena vuosina 2019-2050. Suunnitelmassa on kiinnitetty erityisesti huomiota maankäytön, asumisen ja liikenteen entistä tiiviimpään yhtäaikaiseen tarkasteluun, vaikutusten arviointiin ja laajaan  sidosryhmien  vuoropuheluun.

Suunnitelmaa ovat laatimassa seudun 14 kuntaa. HSY vastaa seuranta-aineiston ylläpidosta ja koordinoinnista. MAL 2019 -suunnitelman pohjalta valmistellaan ja neuvotellaan MAL-sopimus 2020-2023 valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken. MAL- sopimuksen toteutumista seurataan vuosittain.

Lisätietoja: https://www.hsl.fi/mal/mal-2019