Yleiskaavoitus

Selvitykset

Yleiskaavan laatimista varten on maankäyttö-ja rakennuslain mukaan laadittava tarvittavat selvitykset. Kaavan laatimisen alkuvaiheessa on tärkeää selvittää vallitsevat olosuhteet ja rajoitteet kaava-alueella, sekä sen läheisyydessä. Käytettävissä on usein lähtötietona aiemmin laadittuja selvityksiä, joiden avulla kartoitetaan alueen historia, analysoidaan nykytilanne, sekä siihen kohdistuvat muutospaineet. Yleiskaavatasolla selvitetään mm. luontoon, liikenteeseen, maisemaan, ja historiallisiin kohteisiin liittyvät asiat.

Perusselvityksissä tutkitaan suunnittelun lähtökohdat ja vaikutusselvityksissä tutkitaan kaavan toteutumisesta aiheutuvat vaikutukset. Selvityksiä voidaan laatia kunnan omana työnä tai niitä voidaan tilata esimerkiksi ympäristöasioihin perehtyneiltä konsulteilta. Joitakin selvityksiä voidaan tehdä vain tiettynä vuodenaikana. Esimerkiksi liito-oravan esiintymistä alueella selvitetään kevättalvella, lepakon esiintymistä kesäaikana, ja joitakin perhoslajeja vain tiettynä aikana kesästä.

Nurmijärvellä koko kunnan alueelta on tehty useita eri aiheisiin liittyviä selvityksiä, joihin voit tutustua alla olevista linkeistä:

Yleiskaavaprosessissa laaditaan kaava-aluekohtaisia selvityksiä, jotka löytyvät kunkin osayleiskaavan sivuilta.