Yleiskaavoitus

Voimassa olevat yleiskaavat

Nurmijärvellä on valtuuston hyväksymä koko kunnan yleiskaava vuodelta 1989. Se osoittaa kuntarakenteen, päätieverkon ja sen kehittämiskohteet sekä suojelu- ja virkistysalueet. Koko kunnan yleiskaavaa ei ole oikeusvaikutteinen.

Taajamien osayleiskaavat

Taajamien osayleiskaavat ohjaavat taajamien kehittämistä ja asemakaavoitusta.

Kylä- ja maaseutualueiden yleiskaavat 

Kylä- ja maaseutualueiden osayleiskaavat osoittavat maankäytön kehittämisperiaatteet kyläalueilla ja niitä ympäröivillä maaseutualueilla. Kylä- ja maaseutualueiden osayleiskaavoissa on osoitettu ohjeelliset uudet rakennuspaikat emätiloittain ja osayleiskaavat toimivat rakentamisen ohjaamisessa suunnittelutarveratkaisuharkinnan lähtökohtana näillä alueilla.