Vireillä olevat yleiskaavat

Palojoen osayleiskaava

Kunnanhallitus on 13.2.2017 § 36 hyväksynyt Palojoen osayleiskaavaluonnoksen asettamisen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.3.-30.3.2017 välisen ajan.

Palojoen osayleiskaava-alueen rajaus (luonnos)

Osayleiskaavaluonnoksen materiaali