Teemasivut

Tulevaisuuden Kirkonkylä

Millainen Kirkonkylä on tulevaisuudessa? Mitä Kirkonkylällä olisi hyvä säilyttää, mitä kehittää, mitä ja miten rakentaa? Mikä vahvistaa alueen identiteettiä ja houkuttelevuutta niin asukkaiden kuin elinkeinotoiminnankin näkökulmasta? ​

Kirkonkylän kehittämissuunnitelman tavoitteena on luoda visio tulevaisuuden Kirkonkylästä vuoden 2023 aikana ja sen tarkoitus toimia kokoavana suunnitelmana ja pohjana yksittäisille asemakaavamuutoksille. (Aikataulu ja lisätietoa ao. Lähtökohdat-sivulta)

Ajankohtaista

Kirkonkylän kehittämistä on tarkasteltu ja suunniteltu viiden teeman kautta:

  • Viheralueet ja luonto
  • Palvelut, elinkeinot, tapahtumat ja matkailu
  • Liikenne, reitit ja pysäköinti
  • Täydennysrakentaminen, asuminen ja kehittyvä kaupunkiympäristö
  • Alueen ja paikan henki, ominaispiirteet, kulttuuriympäristö

Näitä teemoja on käsitelty asukas- ja yritystilaisuuksissa, työpajoissa, asukaskyselyssä, vanhusneuvoston, nuorisovaltuuston ja virkamiesten tapaamisissa (Lisätietoa ao. Osallistaminen-sivulta).

Alla olevat teemakartat ovat syntyneet eri ryhmien kanssa käydyn vuorovaikutuksen ja muiden lähtökohtien pohjalta.

LÄHTÖKOHDAT JA REUNAEHDOT

KEHITETTÄVÄT KOHTEET JA ALUEEN POTENTIAALI

Valmistelutyössä on tällä hetkellä meneillään erilaisten selvitysten, kuten esimerkiksi kaupallinen selvitys sekä maisema- ja viherverkostoselvitys, tekeminen. Aluillaan on myös kehittämissuunnitelmaluonnoksen valmistelu.