Teemasivut

Tulevaisuuden Kirkonkylä

Millainen Kirkonkylä on tulevaisuudessa? Mitä Kirkonkylällä olisi hyvä säilyttää, mitä kehittää, mitä ja miten rakentaa? Mikä vahvistaa alueen identiteettiä ja houkuttelevuutta niin asukkaiden kuin elinkeinotoiminnankin näkökulmasta? ​

Kirkonkylän kehittämissuunnitelman tavoitteena on luoda visio tulevaisuuden Kirkonkylästä vuoden 2023 aikana ja sen tarkoitus toimia kokoavana suunnitelmana ja pohjana yksittäisille asemakaavamuutoksille. (Aikataulu ja lisätietoa ao. Lähtökohdat-sivulta)

Ajankohtaista

Nurmijärven Kirkonkylän kehittämissuunnitelman toinen asukastilaisuus järjestettiin 27.11. Nurmijärven pääkirjastolla. Tilaisuudessa oli mukana kunnan edustajia sekä kehittämissuunnitelmaa työstäneet konsultit, jotka esittelivät vuoden aikana työstettyä suunnitelma-aineistoa. Paikalla oli noin 30 kuntalaista. 

Tilaisuus avattiin asemakaavapäällikkö Crista Toivolan alkupuheenvuorolla, jossa käytiin läpi kehittämissuunnitelman tavoitteita ja taustaa, minkä jälkeen konsultti esitteli suunnitelma-aineiston. Tilaisuuden aikana oli mahdollista kommentoida suunnitelmia sähköisesti ja paikan päällä jaettavien lomakkeiden ja karttatyöskentelyn avulla. 

Asukkailla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja antaa palautetta. Puheenvuoroissa esiin nousivat erityisesti suunnitellun rakentamisen määrä ja mittakaava sekä toteuttamisen mahdollisuudet. Lääketehtaan alueen käsittely, kaupallisten palveluiden rakenne Kirkonkylällä sekä pysäköinnin riittävyys alueella kasvavan käyttäjämäärän takia mietityttivät. Selkeä saapuminen Kirkonkylälle Hämeenlinnantieltä ja Helsingintieltä koettiin tärkeäksi kehitettäväksi kohdaksi. Uusi keskuspuisto ja kunnantalon alueen uudistaminen herättivät kiinnostusta. Puheenvuoroissa korostettiin Kirkonkylän identiteettiä ja maalaisuutta, jotka halutaan säilyttää. 

Kehittämissuunnitelmaa viimeistellään vielä tammikuulle. Suunnitelmaan voi tulla muutoksia ja se tulee täydentymään joiltain osin. Kehittämissuunnitelma menee päätöksentekoon alkuvuonna 2024.

KIRKONKYLÄN ALUSTAVA KEHITTÄMISSUUNNITELMA_27.11.2023

Reunaehdot ja lähtökohdat

Kehitettävät kohteet ja potentiaali

Havainnekuva: Näkymä Punamullantien suunnasta uuteen puistoon