Teemasivut

Tulevaisuuden Kirkonkylä

Millainen Kirkonkylä on tulevaisuudessa? Mitä Kirkonkylällä olisi hyvä säilyttää, mitä kehittää, mitä ja miten rakentaa? Mikä vahvistaa alueen identiteettiä ja houkuttelevuutta niin asukkaiden kuin elinkeinotoiminnankin näkökulmasta? ​

Kirkonkylän kehittämissuunnitelman tavoitteena on luoda visio tulevaisuuden Kirkonkylästä vuoden 2023 aikana ja sen tarkoitus toimia kokoavana suunnitelmana ja pohjana yksittäisille asemakaavamuutoksille. (Aikataulu ja lisätietoa ao. Lähtökohdat-sivulta)

Ajankohtaista

Kirkonkylän kehittämissuunnitelmaa esiteltiin ja sen sisällöistä keskusteltiin asukastilaisuudessa maanantaina 27.11.2023 klo 17.30 alkaen pääkirjastossa. Tilaisuuden jälkeen kehittämissuunnitelmaa vielä viimeistellään, minkä jälkeen se viedään päätöksentekoon alkuvuodesta 2024. 

Kaupallinen sekä maisema- ja viherverkosto selvitykset ovat valmistuneet marraskuussa.

Kirkonkylän kehittämistä on tarkasteltu ja suunniteltu viiden teeman kautta:

  • Viheralueet ja luonto
  • Palvelut, elinkeinot, tapahtumat ja matkailu
  • Liikenne, reitit ja pysäköinti
  • Täydennysrakentaminen, asuminen ja kehittyvä kaupunkiympäristö
  • Alueen ja paikan henki, ominaispiirteet, kulttuuriympäristö

Näitä teemoja on käsitelty asukas- ja yritystilaisuuksissa, työpajoissa, asukaskyselyssä, vanhusneuvoston, nuorisovaltuuston ja virkamiesten tapaamisissa (Lisätietoa ao. Osallistaminen-sivulta).

Alla olevat teemakartat ovat syntyneet eri ryhmien kanssa käydyn vuorovaikutuksen ja muiden lähtökohtien pohjalta.

LÄHTÖKOHDAT JA REUNAEHDOT

KEHITETTÄVÄT KOHTEET JA ALUEEN POTENTIAALI