Teemasivut

Tulevaisuuden Kirkonkylä

Me tehdään tulevaisuuden Nurmijärven kirkonkylä -työ 2023

Millainen Kirkonkylä on tulevaisuudessa? Mitä Kirkonkylällä olisi hyvä säilyttää, mitä kehittää, mitä ja miten rakentaa? Mikä vahvistaa alueen identiteettiä ja houkuttelevuutta niin asukkaiden kuin elinkeinotoiminnankin näkökulmasta? ​

Kirkonkylän kehittämissuunnitelman tavoitteena on luoda visio tulevaisuuden Kirkonkylästä vuoden 2023 aikana.

Me tehdään tulevaisuuden Nurmijärven kirkonkylä -aikajana 2023

Suunnittelutyössä mukana kuntalaiset, yritykset ja luottamushenkilöt

Kunnan asemakaavoituksessa on valmisteltu kehittämissuunnitelmaa vuoden 2022 syyskuusta lähtien. Alulle on laitettu erilaisia selvityksiä mm. liikenteen ja pysäköinnin sekä kaupallisten toimintojen osalta.

Asukastilaisuus 31.1.2023 klo 17.30

Kirkonkylän kehittämisestä pidetään Me tehdään tulevaisuuden Nurmijärven kirkonkylä -asukastilaisuus tiistaina 31.1.2023 klo 17.30 pääkirjastossa​. Tilaisuudessa keskustellaan Kirkonkylän kehittämishankkeen lähtökohdista ja tavoitteista. Syksyllä pidetään vielä toinen asukastilaisuus. 

Yritystilaisuus 7.2.2023 klo 18

Yrityksille järjestetään Me tehdään tulevaisuuden Nurmijärven kirkonkylä – tilaisuus tiistaina 7.2. klo 18 kunnanvirastolla (Keskustie 2B, Nurmijärvi) sijaitsevassa kahvila-ravintola Aidassa. Tilaisuuteen ilmoittautuminen 3.2. saakka.

Asukaskysely 1.-15.2.2023

Kirkonkylän kehittämistyöhön voi osallistua vastaamalla kyselyyn, joka on avoinna ​ 1.-15.2.2023. >> Vastaa kyselyyn!

Idea Wall -kysely toimii ilmoitusseinän tavoin. ”Lisää idea” -painikkeen takaa avautuu ikkuna, josta pääset kirjoittamaan uuden ajatuksen tai idean. Anna ajatuksellesi otsikko ja kirjoita sille tarkempi kuvaus. Valitse vielä aihealue, jonka alle kirjoituksesi sopii parhaiten. Tallentamalla julkaiset ajatuksesi seinälle. Kaikki seinälle jätettävät ideat ja kommentit ovat nimettömiä, eikä niitä voida jäljittää. Omien ajatusten kirjaamisen lisäksi kukin voi tykätä ja kommentoida muiden kirjoituksia.

Mistä kirjoittaisin? Voit kertoa huomioita nykytilasta: mikä on arvokasta ja mikä taas kaipaa kehitystä, tai esittää toiveita ja ideoida uutta. Suosi tiivistä ja ytimekästä kirjoitustapaa. Kannattaa lukea ensin läpi muiden kirjoitukset, mikäli joku on jo avannut keskustelun sinua mietityttävästä aiheesta. Kannattaa myös kirjata eri ideat ja kommentit yksitellen erillisiin kirjauksiin, jolloin tykkäykset ja kommentit kirjoitukseesi liittyen pysyvät selkeästi aiheessa.

Voit vastata kyselyssä teemoittain esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

1. Viheralueet ja luonto

 • Koetko nykyiset Kirkonkylän viheralueet riittäviksi?
 • Mitä Kirkonkylän viheralueita käytät?
 • Mistä syystä käytät juuri kyseistä viheraluetta ja miten?
 • Ovatko käyttämäsi viheralueet helposti saavutettavissa?
 • Vastaavatko nykyiset viheralueet sisällöltään sitä mitä viheralueelta odotat?
 • Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, niin mitä tekijöitä mielestäsi puuttuu alueen viheralueilta ja minkä tyyppisiä viheralueita kaipaat Kirkonkylän alueelle?
 • Mitä luontoalueita käytät, miten ja mistä syystä?
 • Ovatko luontoalueet helposti saavutettavissa?

2. Palvelut, elinkeinot ja tapahtumat

 • Mitkä nykyiset palvelut koet tärkeiksi?
 • Mitä palveluita Kirkonkylän alueelta puuttuu?
 • Mitkä tekijät koet tärkeiksi alueen elinvoiman säilymisen/kehittymisen kannalta?
 • Mitkä tekijät alueella voisivat houkutella matkailijoita?
 • Mitä paikat ovat tärkeitä tapahtumien kannalta, ja miten näitä voisi kehittää?

3. Liikkuminen, reitit ja pysäköinti

 • Milla kulkumuodolla yleisimmin saavut alueelle ja miten yleisimmin liikut alueen sisällä?
 • Mitkä reitit ja yhteystarpeet koet tärkeimmiksi a) alueelle saapumisessa b) alueen sisällä:
  • KävellenPyörälläAutolla
  • Joukkoliikenteellä
 • Mikä on mielestäsi pysäköinnin nykytila ja miten kehittäisitte pysäköintiä?
  • AutopysäköintiPyöräpysäköinti
  • Liityntäpysäköinti

4. Täydennysrakentaminen, arkkitehtuuri ja asuminen

 • Millaista asumista Kirkonkylän keskustaan kaivataan?
 • Mihin sijoittaisit täydennysrakentamista? Mitkä alueet tulisi säilyttää nykyisellään?
 • Keille aluetta suunnitellaan, mitkä ovat tärkeitä kohderyhmiä?
 • Millainen kaupunkikuva ja rakentamisen mittakaava alueella tulisi tulevaisuudessa olla?
 • Mitkä olemassa olevat kohteet/tai kokonaisuudet ovat tärkeitä Kirkonkylän kaupunkikuvan kannalta?

5. Alueen ja paikan henki, Kirkonkylän ominaispiirteet

 • Millainen on mielestäsi Kirkonkylän identiteetti ja millaiset sen ominaispiirteet?
 • Mitkä ovat alueen tärkeimmät arvot nykyisin?
 • Missä on eniten kehitettävää? Mitkä ovat ongelmakohdat?
 • Millainen toivoisit alueen luonteen olevan tulevaisuudessa?
 • Mitkä ovat erityisen viihtyisiä paikkoja alueella ja miksi?

>> Vastaa kyselyyn!

Luottamushenkilöiden työpaja 15.2.2023

Kunnan luottamushenkilöille järjestetään 15.2. työpaja, ja kesällä/alkusyksyllä esitellään alustavaa kehittämissuunnitelmaa.

Työn valmistuttua järjestetään työpajoja tärkeimmille sidosryhmille, yrittäjille sekä kunnan viranhaltijoille. Viimeistelty suunnitelma valmistuu syksyn 2023 loppuun mennessä.

Kokonaiskuva tulevaisuuden Kirkonkylästä

Kirkonkylän kehittämissuunnitelman tarkoitus on toimia kokoavana suunnitelmana ja pohjana yksittäisille asemakaavamuutoksille, jotta yksittäistenkin hankkeiden avulla Kirkonkylä kehittyisi haluttuun suuntaan. Tavoitteena on vahvistaa alueen identiteettiä ja houkuttelevuutta niin asukkaiden kuin elinkeinotoiminnankin näkökulmasta. Työssä on tarkoitus visioida esimerkiksi sitä, millaista Kirkonkylää halutaan kehittää ja rakentaa, mitä säilytetään, mitä voidaan kenties korvata uudella rakenteella.

Kehittämissuunnitelmassa huomioidaan muun muassa:

 • ympäristön viihtyisyys
 • asuminen
 • kulttuuriympäristö
 • viherverkosto
 • julkisten ulkotilojen kokonaisuus
 • liikenteen ja pysäköinnin ratkaisut
 • kestävä liikkuminen
 • elinkeinotoiminta
 • matkailu ja tapahtumat
 • kunnan toiminnot. 

Lisäksi tullaan arvioimaan kehittämissuunnitelman vaikutuksia yleispiirteisellä tasolla kunkin teeman ja teemaan kohdistuvien vaikutusten osalta. Myös ilmastovaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona.

Kehittämissuunnitelman valmistuttua vireillä olevia, vireille tulevia sekä muutosta vaativia vanhentuneita asemakaavoja voidaan edistää kehittämissuunnitelmatyössä muodostettujen tavoitteiden mukaisesti, jolloin yksittäisten tarpeiden ratkaiseminen osana laajempaa kokonaisuutta helpottuu. Suunnitelma voi tarjota myös kiinteistönomistajille ajatuksia ja ideoita kiinteistöjen kehittämismahdollisuuksista.