Voimassa olevat yleiskaavat

Klaukkalan osayleiskaava

Valtuusto hyväksyi 27.1.2016 § 6 oikeusvaikutteisen Klaukkalan osayleiskaavan. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 28.8.2017 hylännyt valitukset Klaukkalan osayleiskaavaa koskien, joten Klaukkalan osayleiskaavaa koskeva valtuuston hyväksymispäätös on lainvoimainen. Klaukkalan osayleiskaava tuli voimaan 13.9.2017 kuulutuksella.

Klaukkalan osayleiskaava-alueen rajaus. Taustakartta: Maanmittauslaitos.

Hyväksytyn osayleiskaavan materiaali