Voimassa olevat yleiskaavat

Valkjärven osayleiskaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi Valkjärven osayleiskaavan 23.06.1999. Uudenmaan ympäristökeskus vahvisti kaavan osittain 24.11.2000. Haaran alueella sekä asemakaavoitetulla alueella osayleiskaava on oikeusvaikutukseton.

Valkjärven osayleiskaava-alueen rajaus. Taustakartta: Maanmittauslaitos.

Hyväksytyn osayleiskaavan materiaali